• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera

Oprysk polowy

Zastosowanie oprysku polowego

mph

Prędkość jazdy

Należy precyzyjnie zmierzyć prędkość jazdy do przodu maszyny opryskującej. Po zamontowaniu lub serwisowaniu należy skalibrować radarowe lub ultradźwiękowe czujniki prędkości.

Dawka

Należy uważnie przeczytać etykietę na opakowaniu pestycydu, aby móc określić odpowiednią dawkę oprysku. Jeśli przedstawiona jest na niej lista dopuszczalnych dawek, należy wybrać dawkę optymalną do potrzeb.

Gęstość roztworu

Jeśli roztwór przeznaczony do opryskiwania ma inny ciężar właściwy niż woda, należy pomnożyć liczbę galonów na akr (GPA) lub litrów na hektar (L/ha) przez współczynnik konwersji, aby wybrać właściwą końcówkę rozpylającą.

Wielkość kropli

Ważną cechą charakterystyczną działania końcówki rozpylającej jest rozmiar i zróżnicowanie kropli oraz jakości rozpylanego produktu.

Zastosowanie oprysku polowego

Zastosowanie oprysku polowego

końcówka rozpylająca produkt jak przy siewie rzutowym powinna być stosowana wtedy, gdy ma być on rozprowadzony na całym polu lub obszarze.