• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / Informacje o emisji spalin

Informacje o emisji spalin

Silnik

Czyste powietrze, oszczędność paliwa i osiągi silnika.

Działania mające na celu ograniczenie szkodliwej emisji spalin prowadzone są od ponad 10 lat i mają strukturę etapową (patrz poniższa tabela). W 1996 roku, przepisy normy Stage I określiły limity emisji cząstek stałych i tlenków azotu.

1 stycznia 2011 wejdą w życie przepisy normy emisji spalin Stage III B, które będą odnosić się do przemysłowych („pozadrogowych”) silników Diesla, w zakresie mocy od 174 do 751 KM.

Przejście do normy Stage III B jest bez wątpienia najbardziej znaczącą z dotychczas wprowadzonych zmian w normach emisji spalin. Przepisy tej normy wymagają 90%-ego zmniejszenia emisji cząstek stałych (PM) oraz 50%-ego zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx). Końcowe przepisy normy Stage IV obniżą poziom emisji cząstek stałych (PM) i tlenków azotu (NOx) do niemal zerowego poziomu przed 2015 rokiem.