Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Getyndze firma John Deere jest przekonana, że jakość ziarna z plonów zbieranych kombajnami S700 przekłada się tylko na <1% uszkodzonych ziaren trafiających do zbiornika na maszynie. W przeciwnym razie zapłacimy Ci różnicę w gotówce za 50% ziarna, które jest uszkodzone w zbiorniku kombajnu** i trafia na straty na polu*.

Ziarno
 

Uszkodzone ziarna to niewidoczne straty

Zniszczone ziarna mogą odbić się negatywnie na Twojej działalności na wiele sposobów:

  1. w postaci kar umowych lub potrąceń od faktur za ziarno dostarczone do skupu
  2. słabym kiełkowaniem nasion
  3. stratami w polu

Pierwsze dwa czynniki nie zawsze mają wpływ na rentowność gospodarstwa, lecz trzeci — już tak. Ponadto jest niewidzialny. Niemieccy naukowcy** obliczyli, że z całkowitej ilości uszkodzonego ziarna omłóconego przez kombajn aż 50% może trafić do zbiornika ziarna, a reszta kończy na polu. Przykład: na areale 500 ha pszenicy, dającym plon rzędu 8 t/ha w cenie 160 EUR/t, zjawisko to może skutkować stratami na polu równymi aż 12 800 EUR! Uszkodzone ziarno nie kiełkuje, dlatego te straty nie pozostawiają „zielonych pasów” na polu i nie są zauważalne, nawet jeśli zrobisz obchód kontrolny uprawy w kolejnym roku.

Rotor serii S700

Układy jednorotorowe serii S dają znacznie wyższą wydajność w porównaniu z systemami hybrydowowymi i tradycyjnych innego typu.

Plon kilkakrotnie przechodzi przez obszar omłotu, co odróżnia to rozwiązanie od stycznego systemu omłotu. Ziarno oddziela się od plew pod wpływem łagodnego, lecz bardzo skutecznego tarcia. Efekt ten minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia ziarna.

Przestań tracić tysiące złotych na uszkodzonym ziarnie!

Jakość ziarna

Układ ICA2 automatycznie kontroluje ilość uszkodzonego ziarna i precyzyjnie utrzymuje straty ziarna na wstępnie zadanym poziomie maksymalnym, co umożliwia większy zysk ze zbiorów. W przeciwieństwie do analogicznych systemów kontroli wizyjnej, nasz układ pracuje nie z jedną, lecz dwiema kamerami wideo. Przekłada się to na lepszą dokładność działania systemu. Dlatego możemy zagwarantować jakość ziarna i <1% uszkodzonych ziaren podczas zbiorów.

Kamera przenośnika czystego ziarna

Kamera o dużej liczbie klatek na sekundę zainstalowana jest na przenośniku czystego ziarna i sprawdza, czy nie ma w nim ciał obcych i uszkodzonych ziaren.

Kamera o dużej liczbie klatek na sekundę zainstalowana jest na przenośniku niedomłotów i sprawdza tam ilość swobodnego ziarna oraz materiałów niebędących ziarnem (MOG).

Za pomocą ekranu głównego układu ICA2 można sterować wszystkimi funkcjami automatyki: ustawić żądaną wydajność docelową, oglądać obraz na żywo z kamer i za pomocą przycisków historii sprawdzać, w jaki sposób automatycznie kombajn regulował swoją pracę podczas zbioru.

Na zdjęciu przedstawiono obraz na żywo z kamery w przenośniku ziarna. Uszkodzone ziarno jest wyróżnione kolorem pomarańczowym. Ciała obce są wyróżnione na żółto lub zielono. Metoda ta jest znacznie lepsza od tradycyjnej, ręcznej kontroli wzrokowej przez szklany wziernik.

* Tylko u dealerów John Deere uczestniczących w programie. Zapisy na naszej stronie internetowej trwają od 15 sierpnia br. do 30 maja 2020 r. Szczegółowe informacje o zasadach udziału, patrz formularz rejestracyjny.

 ** Feiffer Consult, Harvest Poll (Ankieta o żniwach), 2005r. www.‌feiffer-consult.‌de