NIEZWYKLE POTRZEBNA PRACA

Z każdym rokiem ubywa pełnoetatowych pasterzy, a wiele małych gospodarstw nie może znaleźć następców. A przecież ten zawód istotnie przyczynia się do ochrony krajobrazu, środowiska naturalnego i bioróżnorodności.
KIEDY PASTERZ MUSI PRZEMIESZCZAĆ SIĘ PO NIERÓWNYM TERENIE, DROBNE UDOGODNIENIA NABIERAJĄ ZNACZENIA – JAK DOBRA IZOLACJA AKUSTYCZNA, DZIĘKI KTÓREJ NIE TRZEBA SIĘ PRZEKRZYKIWAĆ PODCZAS ROZMOWY.

CODZIENNY TRUD

Dzień pasterza w pojeździe użytkowym Gator John Deere zaczyna się wcześnie i obejmuje wiele postojów oraz zadań. Pasterz jest w ciągłym ruchu. Karmi zwierzęta w oborze, zajmuje się zwierzętami na padoku i tymi na pastwisku. Czasem trzeba przenieść ogrodzenie pastwiska, a kiedy indziej jechać z rannym zwierzęciem do weterynarza. Wszystkie te krótkie wyprawy i częste transporty nie zmieściłyby się między świtem a zmierzchem bez wszechstronnej mocy naszego pojazdu użytkowego Gator.
WSZYSTKO, CO DOBRE, CHODZI TRÓJKAMI. KIEDY PRACA WYMAGA UDZIAŁU WIĘCEJ NIŻ DWÓCH OSÓB, NIEZAWODNE SIEDZENIE POJAZDU UŻYTKOWEGO GATOR WYGODNIE ZMIEŚCI TRZY OSOBY ORAZ OFERUJE SCHOWEK POD KANAPĄ.
SERIA JOHN DEERE GATOR

SERIA JOHN DEERE GATOR

POZNAJ ASORTYMENT