Narzędzia do precyzyjnej pielęgnacji murawy

Zestaw narzędzi golfowych

A. Pełen zestaw

Zakres narzędzi specjalistycznych dostępnych od John Deere do wspierania zarządzaniem precyzyjną pielęgnacją darni. Narzędzia te można zamówić w wygodnym pudełku do przechowywania jako pełny komplet.

Zestaw narzędzi golfowych, 8 szt.

Oto narzędzia, które wchodzą w skład zestawu narzędzi golfowych, wszystkie one można także zamawiać osobno, używając pokazanych poniżej numerów części:

 • Instrument pomiarowy, 2 szt.: Miernik pryzmatyczny mierzy dokładnie wysokość trawy na greenach. Oddzielne narzędzie to pomiaru wysokości wykoszenia (HOC) alejek (fairway), miejsc nierównych (roughs) czy częściowo nierównych (semi-roughs).
 • Miernik do groomera (metryczny): Trwały i precyzyjny przyrząd do dokładnego ustawiania żądanej głębokości szczotkowania za pomocą groomera lub urządzeń do wertykulacji.
 • Accu-Gage (metryczny): Trwały i precyzyjny przyrząd pomiarowy do wykonywania niezwykle dokładnych pomiarów wysokości koszenia w kosiarkach do greenów.
 • Sprawdzian do walca: Narzędzie sprawdzające równoległość tylnego walca dla kosiarek do greenów lub do innych typów kosiarek.
 • Miernik prędkości greenów: Mierzy prędkość greenu za pomocą standardowej metody do pomiaru toczenia piłki (specyfikacja USGA)
 • Sample Pro: Próbnik Sample Pro usuwa przekrój gleby o głębokości 6”, grubości 2 ½“ w celach inspekcji.
 • Walizka (pusta): Sama walizka bez narzędzi.
Accu-Gage analogowy

B. Accu-Gage

Accu-Gage analogowy

Accu-Gage to precyzyjny przyrząd pomiarowy do wykonywania niezwykle dokładnych pomiarów wysokości koszenia w kosiarkach do greenów lub w innych kosiarkach precyzyjnych. Dzięki wyposażeniu w pokrętło lub cyfrowy wskaźnik z unikalną listwą regulacyjną można wykonywać wysoce dokładne pomiary przy krawędzi przeciwnoża (do 0,01 mm), praktycznie wykluczając błąd operatora zarówno przy ustawianiu listwy regulacyjnej, jak i kosiarki.

Analogowy miernik Accu-Gage można zerować, obracając pokrętłem – pełne instrukcje, jak to zrobić, zostały dołączone.

Cyfrowy Accu-Gage

Cyfrowy Accu-Gage

Cyfrowy Accu-Gage ma możliwość wyboru między jednostkami brytyjskimi i metrycznymi za pomocą przycisku z przodu miernika. Dostępny jest także przycisk do zerowania miernika oraz przycisk do włączania/wyłączania. Jak to przedstawiono na ilustracji po lewej, magnes utrzymuje narzędzie na przeciwnożu, co jeszcze bardziej ułatwia wykonywanie regulacji. Jednakże nie zaleca się, aby polegać na takim użyciu magnesu – o wiele lepiej jest mieć odwrócone urządzenie na ławce! Bateria wystarcza na około 12 miesięcy w zależności od użytkowania. W zestawie znajduje się zapasowa bateria (CR2032).

Accu-Gage pakowany jest w mocnej, zamykanej na zamek walizce przenośnej.

Jak to działa

Jak działa Accu-Gage

Po ustawieniu listwy podstawy wzdłuż walców kosiarki wystarczy wcisnąć pręt wskaźnika na mierniku i zaczepić przycisk na przeciwnożu. Dokładna wysokość koszenia może być następnie mierzona na wyświetlaczu.

Cechy miernika Accu-Gage

 • Możliwość wykonywania regulacji z miernikiem na kosiarce. Wystarczy odczytać miernik podczas obracania pokrętłem regulacyjnym.
 • Pomiary wykonywane są na przedniej krawędzi przeciwnoża bez względu na stopień zużycia przeciwnoża.
 • Eliminuje niedokładną metodę „na wyczucie” w starym typie listw regulacyjnych.
 • Możliwy jest pomiar defektów przednich i tylnych walców oraz defektów przeciwnoża.
 • Pasuje do wszystkich marek kosiarek do greenów, zarówno samojezdnych, jak i pchanych.
 • Działa zarówno na walcach z rowkami, jak i bez.
 • Dokładność odczytów do 0,01 mm.
Miernik Groomer-Gage

C. Miernik Groomer-Gage

Miernik do groomera Groomer-Gage to precyzyjny instrument pomiarowy do dokładnego ustawiania żądanej głębokości szczotkowania.

Oprócz tego miernik Groomer-Gage chroni układ napędowy groomerów przed przeciążeniami powodowanymi ustawieniem groomera na zbyt dużą głębokość. Tarcze groomera nie są wytwarzane z tą samą wysoką tolerancją jak cylinder tnący, więc na bokach talerzy mogą występować znacząco wyższe punkty. Taki wyższy punkt przekłada się następnie na największą głębokość szczotkowania. Jeśli nie zostanie do dozwolone podczas ustawiania groomerów, napęd ulegnie przeciążeniu podczas pracy – przyczyni się to do znacznego skrócenia okresu eksploatacji układu napędowego. Miernik Groomer-Gage pakowany jest w mocnej, zamykanej na zamek walizce przenośnej.

Jak to działa

 • Głębokość szczotkowania ustawiana jest przez ustawienie listwy miernika Groomer-Gage na przednich i tylnych walcach i obracanie tarcz szczotkujących prostopadle do listwy.
 • Pręt wskazujący wciskany jest następnie do góry, dopóki blok wskazujący nie zetknie się z ostrzami. Następnie można wykonać dokładny odczyt pomiaru z miernika.
 • Aby sprawdzić wysokie punkty, należy obrócić teraz groomer ręcznie i wsunąć miernik Groomer-Gage wzdłuż długości groomera.
 • Aby uniknąć przeciążenia układu napędowego, należy ustawić żądaną głębokość szczotkowania, korzystając z najwyższego punktu.
Specjalne szczelinomierze

D. Specjalne szczelinomierze

Szczelinomierze używane są do dokładnego ustawiania cylindra tnącego według szczeliny przeciwnoża w kosiarkach bębnowych. Regulacja ta jest istotna do zapewnienia koszenia o dobrej jakości. Ponadto jeśli dwie części są ustawione zbyt blisko, wówczas będą wchodzić ze sobą w kontakt, co doprowadzi do szybkiego zużycia przeciwnoża i cylindra tnącego, obciążając nadmiernie układ napędowy. Te specjalne szczelinomierze mogą pomóc w zapobieganiu obrażeń operatora. Szczelinomierze mają 30 cm długości, zatem dłonie i palce mogą być utrzymywane z dala od powierzchni tnących. Ich długość pomaga także w trudno dostępnych miejscach. Dostępne są dwie grubości szczelinomierzy – 0,001” i 0,002” – aby ułatwić operatorom regulację cylindrów tnących John Deere zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.

 • Szczelinomierz 0,001” (jedna tys.). Używany do ustawiania szczeliny cylindra i przeciwnoża w kosiarkach do greenów oraz w jednostkach typu 22M.
 • Szczelinomierz 0,002” (dwie tys.). Używany do ustawiania szczeliny cylindra i przeciwnoża w cylindrach ESP John Deere.

E. Pomiar wysokości trawy

Ten zestaw zawiera dwa narzędzia pomagające profesjonalnym ogrodnikom w dokładnym pomiarze wysokości trawy. Szczegóły o narzędziach oraz sposobie ich używania znajdują się poniżej.

Turf Check I

F. TurfChek

TurfChek Ι

Narzędzie TurfChek Ι obejmuje pryzmat do obserwacji wysokości trawy na płaskiej powierzchni, takiej jak green. Mierzyć można rzeczywistą wysokość cięcia różnych kosiarek (i w różnych jednostkach na statywie). Obserwować można stosowanie substancji odżywczych, zmiany temperatury i opady atmosferyczne oraz można mierzyć wysokość trawy, aby sprawdzić szybkość wzrostu. Narzędzie to używane jest głównie do oceny wydajności koszenia kosiarek do greenów, aby uzyskać różnicę między wysokością wzorcową a rzeczywistą wysokością koszenia. Ze względu na powiększenie pryzmat może także służyć do sprawdzania jakości koszenia, żeby na przykład zobaczyć, czy kosiarka rwie trawę zamiast ją kosić.

Jak to działa

 • Narzędzie to ustawia się na wybraną długość koszenia trawy. Długość trawy można następnie odczytać na skali metrycznej.
 • Umieszczenie narzędzia TurfChek I w miejscu nakładania się dwóch przejść umożliwia sprawdzenie, czy wysokość koszenia jest jednolita.
 • Obróć teraz narzędzie TurfChek I o 90° a będzie można sprawdzić “sfalowanie nawierzchni” powodowane niską częstotliwością koszenia.
 • Narzędzie TurfChek I jest najskuteczniejsze na greenach, jednakże może być używane w innych miejscach takich jak collar, apron czy fairway.
TurfChek II

TurfChek II

TurfChek ΙΙ zapewnia szybki i łatwy sposób pomiaru długości koszenia i jednolitości koszenia dla dłuższych obszarów trawy.

Jak to działa

Narzędzie to posiada dwa wydłużone punkty i cztery sekcje uzębionych ostrzy po stronie aktywnej. Wsuwaj dwa wydłużone punkty w grunt, dopóki cztery sekcje uzębionych ostrzy nie zetkną się z powierzchnią gleby. Tępy koniec konstrukcji uzębionych ostrzy tworzy linię bazową skali pomiaru. Stykają się one z najniższym poziomem sitowia. Pokazana skala jest w jednostkach metrycznych i brytyjskich. Jest to narzędzie proste w użyciu, co może pomóc w codziennym utrzymywaniu wysokości koszenia.

Znajdź najbliższego dealera