John Deere Connected Support TM

Działania prewencyjne

Możemy zidentyfikować potencjalne usterki maszyny, zanim staną się problemem.

Zdalne wsparcie

Natychmiastowe wsparcie w zakresie ustawień i diagnostyki maszyny

Machine Dashboard

Machine Dashboard

 • Monitorowanie floty maszyn w oparciu o rzeczywiste warunki robocze
 • Priorytetowy widok problemów maszyny pozwalający na proaktywną odpowiedź i krótszy czas przestoju

Zdalny dostęp do wyświetlacza

Zdalny dostęp do wyświetlacza

 • Zdalny podgląd wyświetlacza maszyny dla eksperta dealera
 • Szybsze wsparcie w zakresie konfiguracji maszyny i optymalizacja umożliwiająca maksymalizację wydajności

 

Expert Alerts

Expert Alerts

 • Prewencyjne alerty serwisowe maszyny
 • Identyfikowanie i naprawianie usterek, zanim staną się problemem
 • Ograniczenie czasu diagnostyki i naprawy średnio do 20%
 • Nagradzana technologia

Narzędzie Service ADVISOR Remote

Narzędzie Service ADVISOR Remote

 • Zdalna diagnostyka maszyny i dokładna analiza danych
 • Wykwalifikowany technik dociera na pole ze wszystkimi wymaganymi częściami i narzędziami
 • Zdalne aktualizacje oprogramowania

Gotowość do pracy zapewniona

Dłuższy czas sprawności operacyjnej i maksymalizacja wydajności maszyn

John Deere Connected Support <sup>TM</sup>