Pakiet serwisowy „Wydajność”Farmsight

  • Wykorzystanie najnowszej technologii telematyki zwiększa wydajność konserwacji, diagnostyki i serwisowania maszyn.
  • Intensywne szkolenia operatorów przed rozpoczęciem sezonu pozwalają odświeżyć ich wiedzę na temat podstawowych działań i regulacji. Dzięki temu operatorzy mogą w pełni wykorzystać możliwości maszyny już od pierwszego dnia prac polowych!
  • Analiza optymalizacji wydajności na polu i ocena poszczególnych maszyn. Współpraca operatora ze specjalistą z punktu dealerskiego John Deere pozwala zidentyfikować przyczyny spadku wydajności i umożliwia wprowadzenie usprawnień.
Drukuj
PLACEHOLDER ALT TEXT

Przedstawiony pakiet jest jedynie przykładem. Skontaktuj się z dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje o pakiecie serwisowym „Dostępność operacyjna”.