1270GHarwester kołowy

  • Większa efektywność, wszechstronność i wydajność
  • Wytrzymałe i dokładne głowice harwesterów
  • Wysięgnik harwestera CH7
  • Komfortowe środowisko pracy