HarvestLab 3000Technologia rolnictwa precyzyjnego

 • Automatyczna regulacja długości cięcia w oparciu o zawartość masy suchej w celu zapewnienia wyższej gęstości i jakości kiszonki
 • Dokładna regulacja dozowania zakiszacza dla osiągnięcia optymalnej fermentacji
 • Jeden czujnik o potrójnym zastosowaniu: w sieczkarni, mobilnym laboratorium i zbiorniku na gnojowicę

Jeden czujnik — trzy zastosowania

Rozwiń wszystkoZwiń wszystko

Jeden czujnik — trzy zastosowania

Jeden czujnik – trzy zastosowania

Opracowany i opatentowany we współpracy z Carl Zeiss czujnik HarvestLab 3000 wykorzystuje spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR) do analizy koszonych roślin, zielonki lub gnojowicy pod względem zawartości różnych składników pokarmowych. Już w roku 2009 technologia ta uzyskała certyfikat Deutsche landwirtschafts gesellschaft (Dlg) dla analizy suchej masy kiszonki z kukurydzy tylko z nieistotnymi odchyłkami pomiędzy 0,67 a 1,85%. Sukcesywnie rok po roku nasze różnorodne kalibracje były jeszcze bardziej udoskonalane, dodając więcej próbek z większej ilości upraw/płynnych nawozów, odmian/pasz i regionów.

Nowy HarvestLab 3000 wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i miliony godzin pracy w polu. Czujnik ten akceptuje o 12% szersze widmo fali zapewniające większą dokładność i obsługuje ponad 4 000 punktów pomiarowych na sekundę. Zazwyczaj przekłada się to na około milion pomiarów na próbkę. Dzięki temu czujnik nie dostarcza tylko informacji o składzie pojedynczej losowej próbki, ale zapewnia na bieżąco rzetelne dane statystyczne. Wyklucza też możliwość błędów wskutek nieprawidłowego ręcznego pobierania próbek, np. narażenia na działanie tlenu lub wysokiej temperatury, zanim próbka dotrze do kolejnego laboratorium. Co więcej, wyświetlanie danych i tworzenie dokumentacji dotyczącej danego pola przebiega w czasie rzeczywistym. Dzięki temu operatorzy mogą regulować ustawienia i maszyna może automatycznie optymalizować swoje osiągi wprost na polu, bez konieczności czekania przez kilka dni na wyniki z laboratorium.

Sieczkarnia samojezdna

Sieczkarnia samojezdna

Poziom wilgotności roślin na tym samym polu może wahać się nawet o 20%, co wymaga odpowiedniego dostosowywania długości cięcia w celu idealnego upakowania zielonki bez wypełnionych powietrzem luk. Po zainstalowaniu na sieczkarni polowej John Deere czujnik HarvestLab 3000 umożliwia automatyczną regulację długości cięcia w zależności od składu materiału. Automatyczna regulacja dozowania zakiszacza zapewnia optymalny przebieg fermentacji, pozwalając zaoszczędzić aż 10% kosztów preparatu.

Oprócz zawartości suchej masy czujnik dostarcza również precyzyjnych danych dotyczących zawartości białek, skrobi, błonnika, kwaśnych i neutralnych włókien detergentowych, cukrów i popiołu, które wyświetlane są w czasie rzeczywistym. Umożliwia to wystawianie faktur lub podejmowanie decyzji o zakupie na podstawie jakości zebranego plonu, a nie jego ilości. Możliwość przeglądania i porównywania w Centrum Operacyjnym John Deere danych zebranych w dokumentacji poszczególnych pól ułatwia podejmowanie decyzji np. w sprawie doboru odmian lub nawożenia. A po zakończeniu sezonu możesz rzetelnie przygotować się do następnego, aby zebrać jeszcze obfitsze plony.

 • Automatyczna regulacja długości cięcia na podstawie zawartości suchej masy w celu zapewnienia lepszego upakowania i jakości kiszonki
 • Dokładna regulacja dozowania zakiszacza w celu optymalnego przebiegu fermentacji
 • Pełny dostęp do informacji umożliwiających świadome decydowanie o doborze rodzajów roślin na następny sezon
 • Możliwość wydruku danych dotyczących składników odżywczych bezpośrednio w kabinie

Czujnik obornika – inteligentne rozprowadzanie organicznych składników odżywczych

Czujnik obornika – inteligentne rozprowadzanie organicznych składników odżywczych

Obornik to bogaty w składniki odżywcze nawóz organiczny. Jednak z uwagi na jego naturalną różnorodność i szybkie osiadanie, skuteczność nawożenia obornikiem była do tej pory raczej nieprzewidywalna. Zaletą systemu John Deere Manure Sensing jest precyzyjne dozowanie azotu, fosforu i potasu zgodnie z żądanymi wartościami składników odżywczych i dawką graniczną w kg/ha, co więcej z możliwością korzystania z precyzyjnych map zabiegów na danym polu.

System John Deere Manure Sensing analizuje skład obornika nie tylko w trakcie napełniania zbiornika, ale też podczas samego nawożenia, zanim dotknie on gleby. Dzięki temu system uwzględnia takie czynniki jak naturalne wahania zawartości składników czy warunki podczas transportu i neutralizuje je, dostosowując na bieżąco prędkość i natężenie przepływu, co jest ogromną zaletą w porównaniu z innymi systemami. Co więcej, dane z systemu John Deere Manure Sensing można bezprzewodowo przesyłać do Centrum Operacyjnego John Deere w celu ich dalszej analizy.

 • Obniżenie kosztów nawozów mineralnych dzięki możliwości określenia wartości poszczególnych składników odżywczych w zakresie 0,75 € do 1,50 €/m³
 • Bardziej jednolity wzrost upraw bez wylegania
 • Maksymalna objętość i jakość plonów przy dotrzymaniu norm prawnych
 • Kompatybilny z większością wozów asenizacyjnych

Mobilne laboratorium – bez czekania na wyniki z laboratorium

Mobilne laboratorium – bez czekania na wyniki z laboratorium

HarvestLab 3000 przyda Ci się przez cały rok – poza sezonem może służyć jako miniaturowe laboratorium w magazynie czy biurze. Możesz też podłączyć go do gniazda zasilania w pojeździe, zyskując w ten sposób przenośne urządzenie, które dostarczy Ci natychmiastowych danych w każdym miejscu. Dysponowanie wynikami analizy w czasie rzeczywistym ułatwia sprawne zarządzanie silosami i dokładne dozowanie paszy, przyczyniając się do lepszej kondycji zwierząt. Oszczędzasz w ten sposób koszty zbędnych suplementów, podczas gdy ilości wytwarzanej wołowiny, wyrobów mlecznych czy biogazu wzrastają, przekładając się na wyższą rentowność Twojej działalności.

Nowy interfejs sieciowy poprowadzi Cię krok po kroku podczas każdej czynności, wyświetlając dane w przystępnej formie graficznej, aby ułatwić Ci podejmowanie decyzji.

 • Kompletne rozwiązanie do pomiaru składników pokarmowych opracowane dla rolników, wytwórców biogazu czy doradców ds. żywienia
 • Analiza jakości paszy w czasie rzeczywistym
 • Łatwe planowanie żywienia w okresie zimowym
 • Nowy interfejs sieciowy z łatwą obsługą