Joensuu, Finlandia, Fabryka maszyn leśnych

Fabryka maszyn leśnych

Key flagW 1972 roku przedsiębiorstwo Rauma-Repola założyło w fińskim mieście Joensuu warsztat mechaniczny. Główną i najważniejszą regionalną przewagą nad konkurencją była – i nadal jest – dostępność zmotywowanej i wykwalifikowanej kardy pracowniczej. Oprócz maszyn leśnych fabryka w Joensuu produkuje koparki, równiarki i kosiarki, ekrany oraz podajniki do sprzętu rozdrabniającego. Fabryka wykonywała również prace w ramach podwykonawstwa zlecanego przez inne zakłady Rauma-Repola. Produkcja maszyn leśnych rozpoczęła się w 1973 roku od ciągników do nasiębiernej zrywki drewna krótkiego. Początkowo roczna produkcja wahała się od kilkudziesięciu do nawet stu sztuk. Jeszcze dzisiaj legendarne modele Lokomo 909, 919 i 939 z lat 70. i 80. XX wieku wspomina się jako szczyt ówczesnej technologii maszyn leśnych.

Od 1995 roku w Joensuu produkuje się wyłącznie maszyny leśne. W latach 90. XX wieku maszyny leśne stały się znane pod nazwą Timberjack, co trwało do roku 2005, gdy marka przekształciła się w John Deere.

Ciągnikom do nasiębiernej zrywki drewna krótkiego i kombajnom zrębowym John Deere przyznano prawo do używania symbolu Key Flag. Symbol ten oznacza, że produkt wytworzono w Finlandii. Jesteśmy dumni z fińskiego zaangażowania i jakości. W podręczniku opisującym historię fabryki w Joensuu możesz się pokrótce zapoznać z historią powstawania modeli maszyn.

Joensuun tehtaan tuotantolinjaa

Linia produkcyjna

Zdolność produkcyjna fabryki wynosi 8 maszyn dziennie, a od 1972 roku wyprodukowano łącznie ponad 32 000 maszyn leśnych.

John Deere posiada bardzo szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie produkcji maszyn i sprzętu. Wiedzę tę w fabryce Joensuu wykorzystuje się również podczas planowania metod pracy. W fabryce w Joensuu bezpieczeństwo, dokładne metody pracy i porządek są kluczowe dla wydajności oraz bezpieczeństwa pracy.

Inwestycje

W obecnej dekadzie organizacja Deere & Company zainwestowała ponad 50 milionów EUR w branżę maszyn leśnych w Finlandii. [Uwaga: komunikat prasowy z 2019 roku]. Najnowsza inwestycja, obejmująca rozbudowę fabryki i zwiększenie zdolności produkcyjnych, jest największą pojedynczą inwestycją w fabryce w Joensuu. Wdrażanie inwestycji rozpoczęło się latem 2019 roku i zostanie ukończone w roku 2021.
 
Inwestycja usprawni i rozszerzy możliwości fabryki w Joensuu w zakresie montażu i testów drogowych oraz zwiększy zdolności produkcyjne podzespołów. Łączna wartość inwestycji wynosi około 15 milionów EUR. ”Niniejsza rozbudowa pomoże nam lepiej odpowiadać na popyt podczas wysokiej koniunktury,” mówi kierownik fabryki – Janne Haapasalo.

Komunikat prasowy z 30 października 2019 roku

Linia produkcyjna w fabryce w Joensuu w latach 70. XX wieku.

Produkcja maszyn leśnych rozpoczęła się w 1973 roku od ciągników do nasiębiernej zrywki drewna krótkiego. Na zdjęciu przedstawiono linię produkcyjną w fabryce w latach 70. XX wieku.

Ciągnik do nasiębiernej zrywki drewna krótkiego John Deere 1510G służy do przenoszenia pni w lesie

Nasze środowisko

Od 1 lutego 2020 roku każda maszyna leśna John Deere produkowana w Finlandii jest wytwarzana w 100% przy użyciu energii odnawialnej.

Grupa klientów z Włoch przebywających z wizytą w fabryce w Joensuu