Ciągnik gąsienicowy John Deere porusza się po już skoszonym polu

Najważniejsze wartości

Nasza branża i działalność zmieniają się. Nasze kluczowe wartości pozostają niezmienne.

Sposób prowadzenia przez nas działalności ma strategiczne znaczenie dla trwałego sukcesu naszej firmy. O tym "sposobie" decydują nasze kluczowe wartości: uczciwość, jakość, zaangażowanie i innowacyjność. "Sposób" znajduje odzwierciedlenie w naszych pracownikach, produktach i procesach. W tym, jak prowadzimy nasze spółki, codzienną działalność i jak traktujemy Klientów, dostawców, dealerów oraz inne zainteresowane osoby.

Nasze kluczowe wartości określają kim jesteśmy. Jednoczą nas i wyróżniają na tle konkurencji.

Przestrzeganie tych wartości jest jedyną właściwą dla nas drogą, z której nigdy nie zbaczamy.

Dwaj mężczyźni przy rozmowie patrzą na laptopa z kosiarką John Deere w tle.

Uczciwość

Uczciwość rozumiemy jako prawdomówność, dotrzymywanie słowa oraz traktowanie innych sprawiedliwie i z szacunkiem. Uczciwość przejawia się w relacjach biznesowych, decyzjach, które uwzględniają interesy wszystkich zaangażowanych stron, oraz w ścisłym przestrzeganiu norm etycznych i prawnych. Jest jedną z najbardziej cenionych przez nas wartości, której nie wolno się sprzeniewierzyć.

Pracownik w fabryce John Deere.

Jakość

Jakość oznacza dla nas najwyższą dbałość o potrzeby naszych Klientów, pracowników i akcjonariuszy. Jakość przejawia się w różnych sytuacjach: gdy oferujemy produkty, usługi i wsparcie techniczne, budzące podziw naszych Klientów, gdy tworzymy środowisko pracy sprzyjające rozwojowi pracowników, gdy osiągamy wyniki finansowe spełniające oczekiwania inwestorów,a także gdy utrzymujemy zdrowe relacje biznesowe z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

Mężczyzna i kobieta rozmawiają ze sobą na tle placu budowy ze sprzętem John Deere.

Zaangażowanie

Zaangażowanie rozumiemy jako dokładanie wszelkich starań, aby w sposób stały i przewidywalny spełniać oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. Zdajemy sobie sprawę, że nasi Klienci, pracownicy i inwestorzy mają do wyboru wiele innych firm, z którymi mogą się identyfikować. Uważamy, że możliwość spełniania ich oczekiwań powinno się traktować jak przywilej, na który trzeba zapracować.

Mężczyzna stojący w ciemnym pomieszczeniu z hologramami wyświetlanymi na scenie.

Innowacyjność

Innowacyjność rozumiemy jako wynajdowanie, projektowanie i rozwijanie przełomowych produktów i usług, które cieszą się dużym powodzeniem na rynku oraz przyciągają Klientów do marki John Deere. Innowacyjność polega m.in. na stosowaniu najnowszych technologii, światowej klasy procesów produkcyjnych oraz najnowocześniejszych narzędzi i metod informatycznych w całym przedsiębiorstwie.