Biografia

Samuel R. Allen

Samuel R. Allen

Przewodniczący zarządu i dyrektor generalny
Deere & Company
Wybrany do Rady Dyrektorów Deere & Company w roku 2009

Samuel R. Allen jest przewodniczącym zarządu i dyrektorem generalnym firmy Deere & Company. Zajmuje to stanowisko od lutego 2010.

Allen został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym w sierpniu 2009. W czerwcu 2009 został mianowany prezesem i dyrektorem ds. operacyjnych oraz członkiem rady dyrektorów firmy Deere & Company. Wcześniej pełnił funkcję ogólnoświatowego prezesa działu Construction & Forestry i odpowiadał za globalne operacje działu John Deere Power Systems. Odpowiadał również za technologie inteligentnego sprzętu mobilnego firmy Deere oraz zaawansowane technologie i inżynierię. Od roku 2001 był starszym członkiem zarządu firmy, pełniąc dodatkowe obowiązki związane z zarządzaniem kadrami, relacjami przemysłowymi i globalnymi operacjami działu John Deere Credit.

Po dołączeniu do zespołu John Deere w roku 1975 Allen zajmował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w działach Consumer Products, ogólnoświatowym dziale Construction & Forestry, dziale John Deere Power Systems oraz ogólnoświatowym dziale Agricultural, obejmujące zarządzanie operacjami w Ameryce Łacińskiej, Chinach oraz Azji Wschodniej i Australii.

Ponadto Allen jest od stycznia 2010 przewodniczącym zarządu organizacji Council on Competitiveness. W czerwcu 2010 został mianowany członkiem rady dyrektorów Whirlpool Corporation. W 1975 Allen uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania przemysłem na Purdue University. Pochodzi z Sumter w Karolinie Południowej.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.