Ryan D. Campbell

Starszy wiceprezes i dyrektor finansowy
Deere & Company

Ryan D. Campbell

Ryan D. Campbell jest starszym wiceprezesem i dyrektorem finansowym. Stanowisko to zajmuje od kwietnia 2019 roku. Odpowiada za doradzanie dyrektorowi generalnemu i innym liderom w zakresie kluczowych kwestii finansowych i związanych z rozwojem strategicznym. Zarządza również ogólnoświatowymi obszarami finansów, planowania biznesowego i ekonomiki rynku, a także relacji inwestorskich.

Campbell dołączył do zespołu John Deere w 2007 roku jako dyrektor ds. planowania biznesowego, po wcześniejszej, liczącej 10 lat karierze księgowego w firmie Ernst & Young. W firmie John Deere zajmował kolejno stanowiska dyrektora ds. księgowości międzynarodowej, kontrolera linii produktów samojezdnego sprzętu trawnikowego, dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorstwa, dyrektora ds. operacji skarbowych i rynków kapitałowych, a ostatnio dyrektora działu Ag & Turf Finance, wspierając prezesa na obszar Europy, Azji i Afryki. W 2016 roku mianowano go na stanowisko wiceprezesa i rewidenta księgowego Deere & Company, a w 2018 roku został wiceprezesem i zastępcą dyrektora generalnego.

Campbell uzyskał tytuły w zakresie księgowości w Simpson College oraz MBA na University of Chicago.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjnych produktów najwyższej jakości, tworzonych w oparciu o tradycję rzetelności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.