Vance D. Coffman

Wybrany do Rady Dyrektorów Deere & Company w roku 2004
Dyrektor-przewodniczący od 2016 roku
Emerytowany przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny Lockheed Martin Corporation

Vance Coffman

Dr Vance D. Coffman odszedł z funkcji przewodniczącego rady dyrektorów Lockheed Martin Corporation w kwietniu 2005. Na przewodniczącego rady dyrektorów został wybrany w kwietniu 1998, od sierpnia 1997 piastując stanowiska dyrektora generalnego oraz wiceprzewodniczącego rady dyrektorów. Zajmował szereg coraz wyższych stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie, w tym prezesa i dyrektora generalnego działu przestrzeni kosmicznej i pocisków strategicznych koncernu Lockheed Martin. Przed fuzją firm Lockheed Corporation i Martin Marietta Corporation, która nastąpiła w 1995 roku, zajmował stanowisko wiceprezesa Lockheed Corporation ds. wykonawczych. Wcześniej był prezesem działu systemów kosmicznych Lockheed Missiles & Space Company i wiceprezesem przedsiębiorstwa.

W roku 1967 Coffman dołączył do działu systemów kosmicznych firmy Lockheed jako analityk systemów naprowadzania i kierowania. Kierował rozwojem wielu dużych programów kosmicznych oraz dużych naziemnych systemów przetwarzania danych. W roku 1985 został mianowany wiceprezesem, w roku 1987 wiceprezesem działu i zastępcą dyrektora generalnego, a w 1988 prezesem działu systemów kosmicznych. Na tym stanowisku jego zakres odpowiedzialności obejmował Kosmiczny Teleskop Hubble'a, program komunikacyjny dla satelity MILSTAR, system FEWS (Follow-On Early Warning System), obecnie określany jako SBIRS (Space Based Infrared System) oraz prace przedsiębiorstwa nad systemem Iridium.

W roku 2002 Coffman został mianowany przewodniczącym rady dyrektorów prezydenckiego komitetu National Security Telecommunications Advisory Committee, a w 2003 wybrano go na roczną kadencję przewodniczącego Rady Dyrektorów Aerospace Industries Association. Oprócz Rady firmy Deere & Company zasiada w radach dyrektorów firm Amgen Inc. i 3M Company. Jest członkiem organizacji National Academy of Engineering i Security Affairs Support Association. W roku 1989 otrzymał nagrodę Iowa State University za postęp profesjonalny w dziedzinie inżynierii, a w roku 1999 został wyróżniony wzmianką stanu Iowa za wybitne osiągnięcia. Otrzymał tytuł doktora honoris causa prawa George L. Graziadio School of Business and Management Pepperdine University. Coffman został wybrany na członka stowarzyszeń American Institute of Aeronautics and Astronautics i American Astronautical Society.

Coffman uzyskał tytuły licencjata w dziedzinie inżynierii lotniczej na Iowa State University oraz magistra i doktora w dziedzinie aeronautyki i astronautyki Uniwersytetu Stanforda.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjnych produktów najwyższej jakości, tworzonych w oparciu o tradycję rzetelności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.