Biografia

Todd E. Davies

Todd E. Davies

Sekretarz Spółki i Zastępca Głównego Radcy Prawnego

Deere & Company

Todd E. Davies jest sekretarzem spółki i zastępcą głównego radcy prawnego w Deere & Company. Zajmuje to stanowisko od lipca 2014 roku. Odpowiada za zarządzanie przedsiębiorstwem, współpracując ściśle z przewodniczącym zarządu i Radą Dyrektorów. Zarządza ponadto prawnymi i związanymi z przepisami aspektami transakcji finansowych firmy Deere, w tym składaniem dokumentów do komisji Securities and Exchange Commission.

Davies rozpoczął pracę w grupie prawnej John Deere Credit w roku 1990. Wcześniej pracował w firmie Dean Witter. W roku 1997 przeszedł do działu prawnego firmy. Od tego czasu zajmował stanowiska o rosnącym zakresie odpowiedzialności za finanse firmy i papiery wartościowe, spory sądowe dotyczące produktów oraz fuzje i przejęcia. Bezpośrednio przed objęciem bieżącego stanowiska Davies był zastępcą głównego radcy prawnego ds. prawa handlowego i przestrzegania przepisów.

Davies jest absolwentem University of Illinois i IIT/Chicago-Kent College of Law.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjnych produktów najwyższej jakości, tworzonych w oparciu o tradycję rzetelności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.