Biografia

Jean H. Gilles

Jean H. Gilles

Starszy wiceprezes działu John Deere Power Systems ds. serwisów części na całym świecie (Worldwide Parts Services), zaawansowanej technologii i inżynierii (Advanced Technology and Engineering), zarządzania globalnymi dostawami i logistyki (Global Supply Management and Logistics)

Jean H. Gilles jest starszym wiceprezesem działu John Deere Power Systems ds. serwisów części na całym świecie (Worldwide Parts Services), zaawansowanej technologii i inżynierii (Advanced Technology and Engineering), zarządzania globalnymi dostawami i logistyki (Global Supply Management and Logistics). Zajmuje to stanowisko od czerwca 2009. Gilles jest odpowiedzialny również za dział John Deere Electronic Solutions.

Gilles dołączył do zespołu John Deere w roku 1980 jako inżynier w zakładach John Deere Harvester Works. Piastował wiele stanowisk o coraz większym zakresie odpowiedzialności w zakładach John Deere Usine Saran, John Deere Werke Mannheim, John Deere Waterloo Works oraz John Deere Zweibruecken. W roku 1998 został mianowany dyrektorem ds. produkcji Regionu II a w 2001 starszym wiceprezesem ds. produkcji i inżynierii sprzętu żniwnego na całym świecie. W roku 2005 Gillesa mianowano starszym wiceprezesem działu John Deere Power Systems.

Gilles ma tytuł magistra na kierunku inżynierii mechanicznej na uniwersytecie Ecole Centrale de Paris i administracji biznesowej na Stanford University.

Gilles jest członkiem rady Engineering College Industrial Advisory Council (ECIAC) Iowa State University.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.