Biografia

David C. Gilmore

David C. Gilmore

Starszy wiceprezes, Region 4

David C. Gilmore jest starszym wiceprezesem na Region 4 ogólnoświatowego Financial Services Deere & Company. Na tym stanowisku pracuje od października 2014 roku. Odpowiada za rozwój finansowy i dochodowość firmy John Deere w Regionie 4. Kieruje misją mającą na celu rozwój sprzedaży sprzętu w regionie, pogłębienie relacji z klientami i wzmocnienie kanałów dystrybucji.

Kariera Gilmore'a w firmie John Deere rozpoczęła się w roku 1990. Stopniowo budował doświadczenie w dziedzinie sprzedaży i marketingu, zajmując coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w dziale Ag & Turf. Kulminacją tego etapu kariery była pozycja dyrektora ds. marketingu i ogólnoświatowego ds. platform żniwnych.

Gilmore przeszedł do działu John Deere Financial w czerwcu 2011, obejmując stanowisko wiceprezesa ds. marketingu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W październiku 2013 został mianowany starszym wiceprezesem ds. sprzedaży i marketingu w Regionie 4.

Gilmore uzyskał w roku 1989 na University of Illinois tytuł licencjata w zakresie ekonomiki rolnictwa. Jest członkiem Rady Dyrektorów stowarzyszenia Equipment Lease and Finance Association (ELFA), Rady Sponsorów fundacji National FFA Foundation oraz Rady Liderów organizacji Illowa Fellowship of Christian Athletes.

Dział John Deere Financial jest jednym z największych dostawców usług finansowych dla klientów z sektorów rolniczego i budowlanego. Wspiera działalność firmy John Deere na całym świecie, obsługując ponad 1,7 miliona klientów i zarządzając portfelem obejmującym środki wartości niemal 37 miliardów dolarów. Oprócz obsługi wierzytelności i finansowania sprzętu, ułatwiającego sprzedaż maszyn rolniczych, budowlanych, leśnych, do pielęgnacji terenów zielonych oraz użytkowych firmy John Deere, dział John Deere Financial oferuje rozwiązania oparte na kredycie odnawialnym i finansowanie startowe upraw. Obecnie dział John Deere Financial zatrudnia ponad 2200 pracowników na całym świecie i oferuje programy finansowe dla klientów detalicznych w ponad 50 krajach.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.