Biografia

Max A. Guinn

Max A. Guinn

Prezes Worldwide Construction & Forestry, Global Labor Relations and Security

Max A. Guinn jest prezesem ogólnoświatowego działu Construction & Forestry. Zajmuje to stanowisko od października 2014.

Od czasu rozpoczęcia pracy w firmie w roku 1980 Guinn zajmował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w pionach usług zapewniających jakość, zarządzania dostawami oraz produkcji oraz w działach produktów dla rolnictwa, sektora budowlanego i leśnictwa. W roku 1995 został mianowany dyrektorem generalnym działu John  Deere Seeding Group, a w 1996 dyrektorem generalnym zakładów John Deere Dubuque Works.

W roku 2000 Guinna mianowano starszym wiceprezesem ds. inżynierii i produkcji w dziale Construction & Forestry. Później pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. produkcji i inżynierii ogólnoświatowego sprzętu żniwnego, a w maju 2009 został mianowany starszym wiceprezesem ds. globalnej platformy żniwnej działu Agriculture & Turf. Tuż przed objęciem obecnej funkcji pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. kadr, komunikacji, spraw publicznych i relacji pracowniczych.

Guinn uzyskał tytuły w dziedzinie inżynierii mechanicznej na University of Missouri-Rolla oraz MBA na University of Dubuque.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.