Biografia

Matthew G. Haney

Matthew G. Haney

Wiceprezes i zastępca głównego radcy prawnego
Deere & Company

Starszy wiceprezes i główny radca prawny
John Deere Financial

Matthew G. Haney jest wiceprezesem i zastępcą głównego radcy prawnego Deere & Company oraz starszym wiceprezesem i głównym radcą prawnym działu John Deere Financial. Sprawuje te stanowiska od czerwca 2015. Kieruje ogólnoświatowymi usługami prawnymi działu John Deere Financial.

Haney dołączył do zespołu Deere & Company w roku 2013. Przed objęciem obecnego stanowiska pracował jako wiceprezes działu John Deere Financial ds. usług prawnych.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie Deere Haney zdobył rozległe doświadczenie w branży usług finansowych. W ciągu trwającej 18 lat kariery w firmie Aviva USA Corporation (wcześniej znanej jako AmerUs Group Co.) sprawował stanowiska o coraz większym zakresie odpowiedzialności, w tym starszego wiceprezesa działu, głównego radcy prawnego i dyrektora ds. zgodności oraz wiceprezesa przedsiębiorstwa ds. prawnych, rządowych i zgodności z przepisami. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Aviva Haney był przez 6 lat prawnikiem w firmie Lewis, Rice & Fingersh w Kansas w stanie Missouri. Uzyskał tytuły licencjata w dziedzinie ekonomii na Vanderbilt University, doktora prawa na University of Notre Dame Law School oraz MBA na University of Chicago.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.