Biografia

Rajesh Kalathur

Rajesh Kalathur

Starszy wiceprezes
i dyrektor finansowy

Deere & Company

Rajesh Kalathur jest starszym wiceprezesem i głównym dyrektorem finansowym w Deere & Company. Pracuje na tym stanowisku od września 2012. Odpowiada za doradzanie dyrektorowi generalnemu i prezesom działów w zakresie kluczowych kwestii finansowych i związanych z rozwojem strategicznym oraz zarządzanie ogólnoświatowymi obszarami finansów i planowania Deere & Company. Jest odpowiedzialny również za planowanie biznesowe i rozwój oraz relacje z inwestorami.

Od czasu dołączenia do zespołu działu finansowego firmy John Deere w roku 1996 Kalathur zajmował stanowiska o coraz większym zakresie odpowiedzialności w obszarach rozwoju działalności biznesowej, logistyki, operacji, marketingu oraz ogólnego zarządzania w placówkach w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Pracował w ogólnych strukturach Deere & Company oraz działach Commercial & Consumer i Agricultural.

W lutym roku 2005 Kalathur kierował inicjatywą mającą na celu organizację placówki John Deere Technology Center India, a następnie kierował integracją spółki joint venture produkującej ciągniki w Indiach. W kwietniu 2006 został mianowany dyrektorem zarządzającym i dyrektorem generalnym oddziału John Deere India, z zakresem odpowiedzialności obejmującym aktywność biznesową firmy w Indiach.

W maju 2009 Kalathura powołano na wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu działu Agriculture & Turf na Chiny/Indie/Azję Południową i Wschodnią/Afrykę Subsaharyjską i Południową. W kwietniu 2012 mianowano go zastępcą dyrektora finansowego Deere & Company.

Kalathur pochodzi z Indii i jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Uzyskał tytuły magistra w dziedzinie inżynierii przemysłowej na University of Alabama oraz MBA na University of Chicago.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.