Rajesh Kalathur

Prezes, John Deere Dyrektor finansowy i dyrektor informatyczny
Deere & Company

Rajesh Kalathur

Rajesh Kalathur jest prezesem działu John Deere Financial, a także dyrektorem informatycznym przedsiębiorstwa, które to stanowisko zajmuje od kwietnia 2019 roku. Kalathur odpowiada za zapewnienie nabywcom sprzętu John Deere z całego świata konkurencyjnego finansowania. Dodatkowo odpowiada za kwestie informatyczne w ramach starań, aby informatyka dała firmie Deere strategiczną przewagą konkurencyjną.

Od czasu dołączenia do zespołu działu finansowego firmy John Deere w 1996 roku Kalathur zajmował stanowiska o coraz większym zakresie odpowiedzialności w obszarach finansów, rozwoju działalności biznesowej, logistyki, operacji, marketingu oraz ogólnego zarządzania w placówkach w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Pracował w ogólnych strukturach Deere &Company oraz w dziale Agricultural & Turf.

W 2005 roku Kalathur kierował inicjatywą mającą na celu organizację placówki John Deere Technology Center w Indiach, a następnie integracją spółki joint venture produkującej ciągniki w Indiach. W kwietniu 2006 roku został mianowany dyrektorem zarządzającym i dyrektorem generalnym oddziału John Deere India, z zakresem odpowiedzialności obejmującym działalność biznesową firmy w tym kraju.

W 2009 roku Kalathura powołano na stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu działu Agriculture & Turf na obszar Chin/Indii/Azji Południowo-Wschodniej/Afryki Subsaharyjskiej i Południowej. W 2012 roku mianowano go zastępcą dyrektora finansowego Deere & Company. Później Kalathur zajmował stanowisko starszego wiceprezesa, dyrektora finansowego i dyrektora informatycznego.

Kalathur pochodzi z Indii i jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Uzyskał tytuły magistra w dziedzinie inżynierii przemysłowej na University of Alabama oraz MBA na University of Chicago.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjnych produktów najwyższej jakości, tworzonych w oparciu o tradycję rzetelności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.