Biografia

Michael J. Matera

Michael J. Matera

Starszy wiceprezes działu John Deere Financial ds. finansów międzynarodowych

Deere & Company

Michael J. Matera jest starszym wiceprezesem ds. międzynarodowych działu Financial. Stanowisko to zajmuje od od kwietnia 2015. Odpowiada za strategiczne kierownictwo biznesowa w odniesieniu do wszystkich działań i operacji finansowych działu John Deere Financial (JDF) w Regionach 1, 2 i 3.

Matera dołączył do firmy w roku 2008 jako wiceprezes i dyrektor finansowy działu JDF. W maju 2009 awansowano go na stanowisko starszego wiceprezesa i dyrektora finansowego JDF. W sierpniu 2011 przeniósł się do Niemiec, gdzie objął stanowisko dyrektora finansowego działu Ag & Turf na Regiony 2 i 3, z zakresem odpowiedzialności obejmującym platformy żniwne, do pielęgnacji upraw oraz do obróbki siana i sieczki, a później na Regiony 1 i 2, z zakresem odpowiedzialności obejmującym platformy ciągników. Tuż przed objęciem obecnego stanowiska Matera był dyrektorem Deere & Company ds. planowania finansowego, księgowości i finansów.

Przed dołączeniem John Deere Matera pracował dla firmy Wells Fargo Financial, w której zajmował stanowiska o rosnącym zakresie odpowiedzialności. Był m.in. starszym wiceprezesem ds. planowania finansowego analiz oraz starszym wiceprezesem i głównym dyrektorem finansowym. Przed rozpoczęciem pracy w Wells Fargo spędził siedem lat jako dyrektor ds. audytu w firmie Deloitte & Touche.

Matera uzyskał na University of Iowa tytuł licencjata w dziedzinie księgowości i jest biegłym księgowym (CPA).

Dział John Deere Financial jest jednym z największych dostawców usług finansowych dla klientów z sektorów rolniczego i budowlanego. Wspiera działalność firmy John Deere na całym świecie, obsługując ponad 1,7 miliona klientów i zarządzając portfelem obejmującym środki wartości niemal 37 miliardów dolarów. Oprócz obsługi wierzytelności i finansowania sprzętu, ułatwiającego sprzedaż maszyn rolniczych, budowlanych, leśnych, do pielęgnacji terenów zielonych oraz użytkowych firmy John Deere, dział John Deere Financial oferuje rozwiązania oparte na kredycie odnawialnym i finansowanie startowe upraw. Obecnie dział John Deere Financial zatrudnia ponad 2200 pracowników na całym świecie i oferuje programy finansowe dla klientów detalicznych w ponad 50 krajach.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.