John C. May

Prezes, dyrektor ds. operacyjnych
Deere & Company

John May

John C. May jest prezesem i dyrektorem operacyjnym. Stanowisko to zajmuje od kwietnia 2019 roku. May odpowiada za kierowanie działaniami firmy Deere & Company mającymi na celu uzyskanie maksymalnej doskonałości operacyjnej całego przedsiębiorstwa.

Przed zajęciem obecnego stanowiska May był prezesem ogólnoświatowego działu Agriculture & Turf na obszar obu Ameryk i Australii, globalnych działów sprzętu żniwnego, trawnikowego i użytkowego oraz sprzętu służącego do pielęgnacji upraw, a także działu rozwiązań inteligentnych. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora technicznego oraz prezesa działu Agricultural Solutions. May ma ponadto doświadczenie z pracy w ogólnoświatowym dziale Construction & Forestry, gdzie zajmował stanowisko dyrektora zakładu produkcyjnego John Deere Dubuque Works. Był też wiceprezesem działu Global Turf & Utility Platform oraz dyrektorem zarządzającym chińskim oddziałem firmy Deere w okresie jego znaczącego wzrostu. May został członkiem zarządu w 2012 roku, a pracę w firmie zaczął w 1997 roku.

Przed dołączeniem do zespołu John Deere May był konsultantem ds. zarządzania w firmie KPMG Peat Marwick.

May uzyskał tytuł licencjata nauk na University of New Hampshire i MBA na University of Maine.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjnych produktów najwyższej jakości, tworzonych w oparciu o tradycję rzetelności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.