Biografia

James M. McCabe

James M. McCabe

Wiceprezes
ds. fiskalnych

James McCabe jest wiceprezesem firmy Deere & Company ds. fiskalnych. Zajmuje to stanowisko od maja 2017. McCabe kieruje ogólnoświatowymi operacjami fiskalnymi firmy i współpracuje blisko z działem spraw publicznych w dziedzinie zagadnień związanych z przepisami.

McCabe dołączył do zespołu Deere w roku 1995 i zajmował coraz wyższe stanowiska kierownicze, głównie w obszarach fiskalnym i skarbowym. W roku 2007 został wiceprezesem działu Finance ds. zarządzania wodą w firmie Deere. W 2009 mianowano go dyrektorem ds. międzynarodowych operacji fiskalnych w Regionach 1 i 3 oraz ds. amerykańskich opłat celnych. W maju 2014 McCabe objął stanowisko zastępcy skarbnika, na którym kierował ogólnoświatowymi operacjami finansowymi działu John Deere Financial i nadzorował operacje skarbowe w Regionach 1, 2 i 3.

Przed dołączeniem do zespołu Deere & Company McCabe pracował przez 10 lat w Chicaco, w firmach takich, jak Peat Marwick (poprzedniczka KPMG) i JMB Realty Corporation,w obszarach księgowości, podatków oraz zarządzania inwestycjami.

McCabe uzyskał w 1985 tytuł licencjata na University of Notre Dame, a w 1993 — MBA w dziedzinie finansów na University of Chicago.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.