Biografia

Bradley D. Morris

Bradley D. Morris

Wiceprezes Global Labor Relations

Deere & Company

Bradley D. Moris jest wiceprezesem w dziale globalnych relacji pracowniczych firmy Deere & Company. Zajmuje to stanowisko od maja 2011 roku.

Morris jest odpowiedzialny z opracowywanie strategii i taktyki dotyczącej negocjowania układów zbiorowych pracy i zarządzania nimi. Przewodzi różnym inicjatywom w zakresie relacji pracowniczych oraz globalnej strategii relacji pracowniczych.

Morris dołączył do zespołu John  Deere w roku 1975 jako student współpracujący, a przed przejściem do działu relacji pracowniczych w roku 2001 jego kariera rozwijała się w produkcji. Przed objęciem obecnego stanowiska Morris był dyrektorem działu globalnych relacji pracowniczych i ciągłego doskonalenia.

Morris w roku 1980 uzyskał stopień licencjata w dziedzinie inżynierii mechanicznej w Purdue University. W roku 2002 ukończył program dla MBA zajmujących stanowiska kierownicze Purdue University.

Morris jest członkiem rady Labor-Management Council obszaru Quad City, organizacji U.S. Labor and Employee Relations Network oraz stowarzyszenia Council on Labor Law Equality.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.