Biografia

Gregory R. Noe

Gregory R. Noe

Wiceprezes i zastępca głównego radcy prawnego ds. międzynarodowych

Deere & Company

Gregory R. Noe jest wiceprezesem i zastępcą głównego radcy prawnego ds. międzynarodowych, Deere  & Company. Zajmuje to stanowisko od lipca 2014. Noe kieruje działem usług prawnych firmy Deere, wspierającym jej działalność i inicjatywy na rzecz rozwoju poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, a także ogólnoświatowymi zespołami ds. ochrony własności intelektualnej.

Noe dołączył do zespołu Deere & Company w roku 1993. Ostatnio był sekretarzem spółki i zastępcą głównego radcy prawnego. Zajmował to stanowisko od grudnia 2008.

Przed objęciem stanowiska sekretarza spółki i zastępcy głównego radcy prawnego Noe pełnił funkcję zastępcy głównego radcy prawnego ds. specjalnych sporów sądowych. Wcześniej był dyrektorem działu Construction and Forestry ds. działalności na Dalekim Wschodzie. W roku 2004 Noe został przydzielony do Biura Europejskiego firmy Deere w Mannheim w Niemczech. Odpowiadał tam za świadczenie usług prawnych na rzecz różnych międzynarodowych jednostek biznesowych, w tym John Deere India, John Deere South Africa i John Deere South America. Na przestrzeni kariery zajmował się sporami sądowymi dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, przepisami dotyczącymi handlu i wsparciem prawnym dla oddziałów zagranicznych i firm partnerskich.

Noe uzyskał w 1988 tytuł licencjata w dziedzinie politologii na University of Notre Dame, a w 1991 tytuł doktora prawa na Loyola University of Chicago. Jest członkiem stowarzyszeń American Corporate Counsel Association i Illinois State Bar Association.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.