Biografia

Gregory R. Page

Gregory R. Page

Emerytowany dyrektor wykonawczy
Cargill, Incorporated
Wybrany do Rady Dyrektorów Deere & Company w 2013

Gregory R. Page jest emerytowanym przewodniczącym zarządu i dyrektorem generalnym firmy Cargill. Wcześniej, od września 2015 do sierpnia 2016, zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego firmy Cargill. Między grudniem 2013 a wrześniem 2015 był przewodniczącym zarządu ds. wykonawczych firmy Cargill. Uprzednio, od czerwca 2007 do grudnia 2013, piastował funkcję dyrektora generalnego firmy Cargill. W sierpniu 2000 został wybrany do Rady Dyrektorów firmy Cargill, a we wrześniu 2007 — na przewodniczącego zarządu Rady.

Page dołączył do zespołu Cargill w roku 1974, jako stażysta przydzielony do działu pasz. Od tego czasu zajmował wiele stanowisk w Stanach Zjednoczonych i Singapurze. W roku 1998 został mianowany wiceprezesem przedsiębiorstwa i prezesem sektora rynków finansowych i działu Red Meat Group firmy Cargill. W następnym roku mianowano go wiceprezesem wykonawczym wiceprezesem ds. wykonawczych działów rynków finansowych i Red Meat Group firmy. W roku 2000 objął stanowiska prezesa firmy Cargill oraz głównego dyrektora ds. operacyjnych i wybrano go do Rady Dyrektorów Cargill.

Page jest członkiem Rady Dyrektorów firmy Eaton Corporation. Jest członkiem rady krajowej organizacji Big Brothers Big Sisters of America i członkiem rady oraz poprzednim prezesem organizacji Northern Star Council of the Boy Scouts of America. Page jest absolwentem University of North Dakota, gdzie uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii. Pochodzi z miasta Bottineau w Dakocie Północnej.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.