Cory J. Reed

Prezes ogólnoświatowego działu Agriculture & Turf: na obie Ameryki i Australię; Global Harvesting, Crop Care, and Turf & Utility Platforms oraz Ag Solutions
Deere & Company

Cory Reed

Cory J. Reed jest prezesem ogólnoświatowego działu Agriculture & Turf. Stanowisko to zajmuje od kwietnia 2019 roku. Na tym stanowisku odpowiada za obszar obu Ameryk i Australii, globalne działy sprzętu żniwnego, trawnikowego i użytkowego oraz sprzętu służącego do pielęgnacji upraw, a także dział rozwiązań inteligentnych.

Reed rozpoczął pracę w firmie w roku 1998 i piastował wiele stanowisk, na których zajmował się marketingiem i zbytem. W roku 2007 przeszedł do działu John Deere International w Schaffhausen w Szwajcarii, gdzie odpowiadał za sprzedaż i marketing w Europie Północnej i Środkowej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. Później Reed pracował jako ogólnoświatowy dyrektor ds. marketingu strategicznego, kierując zespołem odpowiedzialnym za zrozumienie potrzeb klientów i określenie priorytetów w tym zakresie oraz globalne zarządzanie ofertą produktów działu. W 2011 roku został mianowany wiceprezesem działu Ag & Turf ds. ogólnoświatowych usług marketingowych, a w następnym roku starszym wiceprezesem działu Ag & Turf ds. ogólnoświatowych usług marketingowych. W 2013 roku został mianowany starszym wiceprezesem działu Intelligent Solutions Group, gdzie odegrał kluczową rolę w opracowywaniu i wdrażaniu strategii firmy w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego. W 2016 roku Reed zajął stanowisko prezesa działu John Deere Financial, na którym wspierał działalność firmy Deere w zakresie sprzętu, dbając o dostęp klientów do konkurencyjnego i dogodnego finansowania. Reed jest obecnie członkiem rady powierniczej fundacji National FFA Foundation.

Reed uzyskał na Miami University w Oxford w stanie Ohio tytuł licencjata w dziedzinie finansów. Uzyskał też tytuł doktora prawa na Ohio State University College of Law, a przed dołączeniem do firmy Deere pracował w firmie prawniczej Jones, Day, Reavis & Pogue.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjnych produktów najwyższej jakości, tworzonych w oparciu o tradycję rzetelności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.