Biografia

Randal A. Sergesketter

Randal A. Sergesketter

Starszy wiceprezes
Global Platform - Crop Harvesting
Agriculture and Turf Division

Deere & Company

Randal A. Sergesketter jest starszym wiceprezesem ds. globalnej platformy żniwnej Global Platform - Crop Harvesting działu Agriculture & Turf firmy Deere & Company. Zajmuje to stanowisko od marca 2013. Odpowiada za wydajne i skuteczne projektowanie oraz dostarczanie innowacyjnych produktów żniwnych, wspomagające działalność firmy oraz osiąganie globalnych celów rozwojowych.

Sergesketter rozpoczął karierę w firmie Deere & Company w 1980 roku w ramach wakacyjnego programu szkoleniowego i w 1981 roku został stażystą w zarządzaniu produkcją. Zajmował wiele stanowisk kierowniczych, w tym ogólnoświatowego dyrektora ds. realizacji zamówień na sprzęt rolniczy, dyrektora generalnego zakładów John Deere Ottumwa Works oraz dyrektora generalnego zakładów John Deere Harvester Works. W czerwcu 2005 Sergesketter został mianowany starszym wiceprezesem ds. produkcji, inżynierii, zarządzania dostawami i realizacji zamówień ogólnoświatowego działu Commercial & Consumer Equipment. Po utworzeniu działu Ag & Turf w maju 2009 Sergesketter został mianowany na stanowisko starszego wiceprezesa ds. globalnej platformy do pielęgnacji terenów zielonych i użytkowej. W listopadzie 2009 został powołany na stanowisko starszego wiceprezesa ds. inżynierii, produkcji i zarządzania dostawami ogólnoświatowego działu Construction & Forestry firmy Deere.

Sergesketter uzyskał tytuły licencjata na Purdue University i MBA na St. Ambrose University.

Sergesketter jest głównym członkiem zarządu Purdue University z ramienia firmy John Deere i członkiem rady wykonawczej dziekana. Wcześniej pełnił funkcję głównego członka zarządu North Carolina State University oraz zasiadał w radach dyrektorów Outdoor Power Equipment Institute, organizacji North Carolina Chamber, United Way i Boy Scouts of America.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.