Biografia

Mark Von Pentz

Markwart von Pentz

Prezes działu Agriculture and Turf
na Europę, kraje WNP, Azji i Afryki
oraz Global Tractor Platform

Deere & Company

Markwart von Pentz jest prezesem działu Agriculture & Turf na Europę, WNP, Azję i Afrykę oraz ds. globalnej platformy ciągników. Zajmuje to stanowisko od września 2012. Von Pentz odpowiada za sprzedaż i marketing skoncentrowane na klientach w Europie, WNP, Azji i Afryce oraz wszystkie grupy platform produktów dla ciągników.

Von Pentz rozpoczął karierę w firmie John Deere w roku 1990 w Biurze Europejskim, jako wewnętrzny audytor finansowy. Zajmował wiele stanowisk o rosnącym zakresie odpowiedzialności w zakresie produktów działu Agricultural oraz organizacji marketingowej w Europie. W roku 1999 został mianowany dyrektorem generalnym firmy John Deere International GmbH Switzerland, a w 2003 — dyrektorem ds. rozwoju rynku na Stany Zjednoczone i Kanadę. W 2005 von Pentz został mianowany wiceprezesem ds. rozwoju marketingu produktów dla rolnictwa w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W styczniu 2006 powrócił do Europy, gdzie powierzono mu stanowisko starszego wiceprezesa ds. marketingu i wsparcia produktu na Europę, Afrykę i Bliski Wschód.

We wrześniu 2007 von Pentz został mianowany prezesem działu Agricultural na Europę, Afrykę i Amerykę Południową oraz ds. ogólnoświatowego zaopatrzenia w sprzęt żniwny Deere & Company. W roku 2009 w zakres jego odpowiedzialności weszły również platformy do pielęgnacji upraw i obróbki siana i sieczki.

Von Pentz jest absolwentem Uniwersytetu w Hamburgu i ma tytuł magistra w zakresie zarządzania biznesem. Jest członkiem rady organizacji VDMA (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu), regionalnej rady doradczej Deutsche Bank AG w Mannheim oraz rady U.S.-Russia Business Council.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą – ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.