Mark von Pentz

Prezes ogólnoświatowego działu Agriculture and Turf: na Europę, WNP, Azję, Afrykę, Global Tractor and Hay & Forage Platforms oraz Advanced Engineering
Deere & Company

Mark Von Pentz

Mark von Pentz jest prezesem ogólnoświatowego działu Agriculture & Turf na obszar Europy, WNP, Azji, Afryki oraz działów Global Tractor and Hay & Forage Platforms i Advanced Engineering. Zajmuje to stanowisko od stycznia 2019 roku. Von Pentz odpowiada za sprzedaż ukierunkowaną na klienta i marketing w Europie, WNP, Azji i Afryce oraz za działalność działu Tractor and Hay & Forage Product Platforms. Ponadto odpowiada za kwestie zaawansowanych technologii i rozwiązań technicznych.

Von Pentz rozpoczął karierę w firmie John Deere w 1990 roku w oddziale europejskim jako wewnętrzny audytor. Zajmował wiele stanowisk o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze produktów i marketingu działu Agricultural w Europie. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora generalnego działu John Deere International GmbH Switzerland. W 2003 roku Mark został mianowany na stanowisko dyrektora ds. rozwoju rynku na obszar Stanów Zjednoczonych i Kanady, a dwa lata później na stanowisko wiceprezesa ds. marketingu maszyn rolniczych w tym regionie. W 2006 roku Mark powrócił do Europy, gdzie powierzono mu stanowisko starszego wiceprezesa ds. marketingu i wsparcia produktowego na obszar Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

W 2007 roku von Pentz został mianowany prezesem działu Agricultural na obszar Europy, Afryki i Ameryki Południowej oraz działu Global Harvesting Equipment Sourcing firmy Deere & Company. W roku 2009 w zakres jego odpowiedzialności wszedł dział Crop Care and Hay & Forage Platforms. W 2012 roku von Pentz został mianowany na stanowisko prezesa działu Agriculture – Turf na obszar Europy, WNP, Azji, Afryki oraz działu Global Tractor Platform.

Von Pentz jest absolwentem Uniwersytetu w Hamburgu i ma tytuł magistra w dziedzinie zarządzania. Jest członkiem rady organizacji VDMA (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu), regionalnej rady doradczej Deutsche Bank AG w Mannheim oraz rady U.S. – Russia Business Council, a także członkiem rady powierniczej University Heidelberg Foundation.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjnych produktów najwyższej jakości, tworzonych w oparciu o tradycję rzetelności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.