symulacja — równiarka z powiadomieniami worksight

Mądrzejszy sposób prowadzenia działalności

Ziemia spoczywa w dłoni ilustrowanej ręki

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2022

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2022 zawiera zobowiązanie firmy John Deere do uzyskiwania zrównoważonych rezultatów dla klientów, pracowników, dealerów, dostawców, akcjonariuszy i społeczności na całym świecie. Raport zawiera również szczegółowe informacje na temat postępów w realizacji naszych celów zrównoważonego rozwoju na rok 2023, rozwija temat naszych ambicji rozwoju i bada priorytety środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania.

Siła na rzecz dobra

Kierując się naszym udoskonalonym modelem operacyjnym i wyższym celem, strategia odpowiedzialności społecznej John Deere staje się jeszcze silniejsza dzięki odważnym zobowiązaniom. Nasi pracownicy – podstawa naszej działalności – kierują się zasadą Siła na rzecz dobra mając na celu wywieranie wpływu w swoich społecznościach i na całym świecie.

Przeczytaj o sile odpowiedzialności społecznej na naszej stronie w języku angielskim>

Środowisko

W firmie John Deere dążymy do opracowywania nowych technologii, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie zwiększyć wydajność dla naszych klientów.

Projekt utworzony z myślą o środowisku >

Społeczność

Zróżnicowane zespoły wnoszą lepsze pomysły i podejmują lepsze decyzje, pomagając nam tworzyć bardziej innowacyjne produkty i realizować nasz nowy, wyższy cel.

Kultura innowacji >

animacja kwiatu

Zarządzanie

Uczciwość, jakość, zaangażowanie i innowacyjność to podstawowe wartości, którymi kierują się nasi pracownicy, interesariusze i dostawcy.

Ład korporacyjny >

Zasady korporacyjne >