John Deere HarvestLabRozwiązania Rolnictwa Precyzyjnego

  • Automatyczna regulacja długości cięcia w oparciu o zawartość masy suchej w celu zapewnienia wyższej gęstości i jakości kiszonki
  • Dokładna regulacja dozowania zakiszacza dla osiągnięcia optymalnej fermentacji
  • Jeden czujnik o potrójnym zastosowaniu: w sieczkarni, mobilnym laboratorium i zbiorniku na gnojowicę
Drukuj
PLACEHOLDER ALT TEXT

HarvestLab, opracowany i opatentowany we współpracy z firmą Carl Zeiss, to system oparty na spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR), który analizuje skład koszonych roślin, dokonując ponad 4000 pomiarów na sekundę. Ich porównanie z zaledwie kilkoma losowymi próbkami z przyczepy znacznie poprawia dokładność, pozwalając również na regulację długości cięcia w trakcie pracy, co gwarantuje optymalną jakość zielonki. Hodowcy zwierząt mogą korzystać z wykrywania zmian w jakości paszy w czasie rzeczywistym, producenci biogazu z lepszej kontroli nad użyciem zakiszaczy, a usługodawcy z większych możliwości oferowania klientom usług z wartością dodaną i różnych sposobów obliczania kosztów.

Czujnik HarvestLab został zatwierdzony przez DLG (Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft) jako nadający się do analizy zawartości suchej masy w zielonce z kukurydzy.