AutoTrac VisionRozwiązania dla rolnictwa precyzyjnego

  • Oprysk wczesnej kukurydzy o wysokości 10 do 15 cm
  • Zalety automatycznego prowadzenia opryskiwacza, nawet jeśli podczas siewu nie korzystano z układu prowadzenia
  • Mniejsze straty w plonach, Szybszy oprysk z prędkością aż 30 km/h
  • Zwiększenie dziennej powierzchni wykonanego oprysku o 20%
Drukuj
PLACEHOLDER ALT TEXT

Mniejsze straty w plonach

Dzięki zamontowanej z przodu kamerze AutoTrac Vision* „widzi” wczesną kukurydzę, soję i bawełnę o wysokości przynajmniej 10 do 15 cm. System prowadzenia obniża straty plonów w wyniku uszkodzenia roślin dzięki stałemu utrzymywaniu kół opryskiwacza na środku rzędu – nawet wtedy, gdy linia prowadzenia opryskiwacza nie jest zgodna z trasą siewu wskutek znoszenia siewnika lub operator nie dysponuje liniami prowadzenia siewu podczas prowadzenia oprysku.

W zależności od tego, na jakim etapie upraw chcesz korzystać z układu prowadzenia, możesz dobrać wyposażenie opryskiwacza tylko pod układ AutoTrac Vision, tylko pod AutoTrac RowSense lub pod oba układy.

* Dostępny tylko z maszynami John Deere R4023, R4030, R4038, R4045, R4630, R4730, R4830 i R4930.