Powiązane firmy - dodatkowe oprogramowanieTechnologia rolnictwa precyzyjnego

  • Współpracuj z wybranymi partnerami
  • Dostosuj swoje konto w Operations Center do własnych potrzeb przez dodanie ulubionych narzędzi

Połącz się z korzyściami

Zarządzasz danymi z wielu różnych źródeł? John Deere Operations Center umożliwia podłączenie dowolnego oprogramowania innego producenta lub dostawcy usług za sprawą dostępnych interfejsów. W ten sposób możesz dostosować twoje konto Operations Center do swoich potrzeb, dodając potrzebne narzędzia, aby w prosty i skuteczny sposób przesyłać dane z systemu do systemu.

Na przykład:

  • Możesz wyświetlić obraz przetworzony przez swój dron w oprogramowaniu Field Analyzer i porównać go z pozostałymi mapami tego samego pola przechowywanymi na koncie.
  • Twój doradca agronomiczny może Ci przesłać mapę zabiegu wprost na konto, a Ty możesz ją przesłać dalej do odpowiedniej maszyny na polu, korzystając z sieci bezprzewodowej.
  • Możesz synchronizować swoje dane agronomiczne z ulubionym lokalnym systemem informacyjnym do zarządzania gospodarstwem.

Logo Precision

Interfejsy firm trzecich

Nasza platforma Operations Center została zaprojektowana po to, by umożliwić połączenie z zewnętrznymi narzędziami i usługami potrzebnymi dla działalności. Coraz więcej firm trzecich, takich jak Agricon, Pessl, Claas, Farmfacts i Airbus, tworzy interfejsy umożliwiające dostęp do ich usług poprzez Operations Center.

Więcej informacji już wkrótce. Każdy może połączyć się za sprawą naszego otwartego środowiska na stronie developer.deere.com.