Centrum OperacyjneRozwiązania Rolnictwa Precyzyjnego

  • Dokumentacja i rolnictwo precyzyjne w przyjaznej formie: przechowywanie, wizualizacja i organizowanie wszystkich prac polowych
  • Przygotowanie plików konfiguracyjnych przed sezonem
  • Zarządzanie granicami pól
  • Administrowanie liniami prowadzenia lub tworzenie map zmiennego dawkowania
Drukuj
PLACEHOLDER ALT TEXT

Wyznaczanie pól

Nowe narzędzie do rysowania umożliwia nadzwyczaj łatwe zakreślanie granic nowych pól bezpośrednio na mapie. To nieoceniona pomoc dla operatorów, którzy po raz pierwszy lokalizują pole i jego granice. Jeśli jesteś na polu, możesz skorzystać z precyzyjnej rejestracji granic za pomocą systemu prowadzenia.