Zarządzanie polemTechnologia rolnictwa precyzyjnego

  • Wszystkie informacje w jednym miejscu, przejrzyście uporządkowane i łatwo dostępne
  • Łatwiejsze podejmowanie racjonalnych decyzji dzięki możliwości wyciągania wniosków z bezpośrednio zgromadzonych danych
  • Możliwość korzystania z wielu dodatkowych narzędzi agronomicznych w celu dalszego przetwarzania i analizy danych
  • Łatwe i szybkie przesyłanie danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

Zarządzaj swoim polem inteligentnie

John Deere Operations Center to praktycznie całe Twoje gospodarstwo w kieszeni: Łatwe do zrozumienia, zintegrowane narzędzia wspierają podejmowanie decyzji w zakresie agronomii i pomagają uzyskać maksymalną wydajność oraz stałą jakość gleby przy znacznie obniżonych kosztach nakładów. Zaplanuj rotację upraw i zadania na nadchodzący sezon dzięki ustrukturyzowanemu przeglądowi, który ułatwi tworzenie plików konfiguracji wyświetlania i zleceń pracy. W trakcie wykonywania poszczególnych zadań dane z dokumentacji są automatycznie przesyłane z wyświetlacza w kabinie na osobiste konto w Operations Center. Stamtąd wszystkie szczegóły operacyjne są łatwo widoczne na dobrze uporządkowanej osi czasu – zawsze i wszędzie, z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu, co pozwala przeglądać dane mapowania lub porównywać różne warstwy mapy, takie jak plon, sucha masa, składniki uprawy i stosowane dawki.

Cenne informacje agronomiczne

W ten sposób zmieniasz cenne informacje agronomiczne w inteligentne decyzje i łatwiej definiujesz działania naprawcze. Inne zintegrowane narzędzia umożliwiają łatwe przekształcenie tych danych w receptury specyficzne dla danego miejsca i umożliwiają współpracę z doradcami agronomicznymi, przyznając im specyficzne dla danego pola prawa dostępu. W końcu dokumentowanie pracy dla klientów staje się proste dzięki łatwo tworzonym, drukowanym i udostępnianym raportom.

Analiza pola

Analiza pola

Przechowuj, wyświetlaj i analizuj dane dokumentacji zebrane na wyświetlaczach rok po roku, aby podejmować właściwe decyzje agronomiczne. Eksportuj dane do własnego użytku lub dla swoich klientów w ciągu kilku sekund.

Zarządzanie polem

Planowanie upraw

Zaplanuj rotacje zbóż na dany sezon. Przydziel rodzaj uprawy do każdego pola, tak, aby osoba je uprawiająca wiedziała, co zostanie zasadzone i w którym sezonie.