Zarządzanie uprawnieniami dostępuTechnologia rolnictwa precyzyjnego

  • Umożliwienie wymiany danych
  • Aktywowanie zdalnej komunikacji i obsługi
  • Zgoda na wysokiej jakości usługi FarmSight

Zarządzanie uprawnieniami dostępu

Większość opisanych w niniejszej broszurze usług zdalnych i realizowanych na miejscu opiera się o dane zebrane z maszyn. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych. Za sprawą trzech objaśnionych poniżej kroków możesz dokładnie kontrolować, kto będzie mógł zobaczyć Twoje dane.

Umożliwienie wymiany danych

Podpisując umowę JDLink, wyrażasz zgodę na wymianę danych rejestrowanych w maszynie z chmurą firmy John Deere. W tym momencie można zmienić lub zmodyfikować uprawnienia dostępu do tych danych w jednej z naszych aplikacji online, takich jak Operations Center lub aplikacja Operations Center Mobile.

Aktywowanie zdalnej komunikacji i obsługi

Narzędzie Menedżer zespołu w Operations Center umożliwia określenie, kto ma dostęp do danych przesyłanych bezprzewodowo. Mogą to być różni użytkownicy w obrębie Twojej organizacji lub zewnętrzni partnerzy, tacy jak Twój dealer John Deere. Należy pamiętać, że dealer widzi dane maszyny, chyba że jego uprawnienia dostępu zostaną unieważnione: współdzielenie danych jest jednak korzystne, ponieważ dzięki temu dealer będzie mógł się połączyć z maszyną i pomóc w szybkim rozwiązaniu ewentualnych problemów.

Zgoda na wysokiej jakości usługi FarmSight

Konkretne usługi, takie jak powiadomienia Expert Alert, program gwarantowanego zużycia paliwa, powiadomienia Maintenance Alert oraz program ulepszania maszyny na podstawie danych, mogą powiadamiać firmę John Deere lub dealera, aby umożliwić im nawiązanie kontaktu z Tobą i świadczenie usług optymalizacji wydajności i osiągów. Twoja zgoda na Operations Center.