Zarządzanie zadaniamiRozwiązania rolnictwa precyzyjnego (AMS)

  • Skuteczne planowanie zadań oszczędza czas i koszty
  • Ograniczenie nieporozumień oraz pewność co do prawidłowego wykonania zadania
  • Mniej stresu dzięki przekazywaniu dokładnych informacji 
Drukuj

Połączenie z innymi

MyJobConnect umożliwia lepszą koordynację pracowników i zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa, jednocześnie ograniczając czynniki prowadzące do błędów. System ten składa się z dwóch aplikacji dla urządzeń przenośnych: MyJobsManager i MyJobs. Dzięki pobieraniu i synchronizacji danych z konta w Centrum Operacyjnym są one zawsze spójne i aktualne, a zaplanowanie nowego zadania wymaga zaledwie kilku kliknięć. 

Aplikacja MyJobsManager umożliwia planowanie zadań z wyprzedzeniem, w intuicyjnym widoku kalendarza. Jeśli harmonogram ulegnie zmianie, możesz zmienić datę wykonania zadania przez proste przeciągnięcie i upuszczenie wszystkich szczegółów. Na panelu sterowania wyświetlane jest zbiorcze zestawienie wszystkich prac wykonywanych w danym dniu, co ułatwia monitorowanie ich postępu i szybkie rozpoznawanie obszarów wymagających specjalnej uwagi.

W aplikacji MyJobs wyświetlana jest lista prac do wykonania przez danego operatora w odpowiedniej kolejności. Dzięki temu ma on stale pod ręką wszystkie informacje, bez konieczności korzystania z nieporęcznych wydruków. Pozwala to uniknąć błędów wynikających z nieporozumień oraz potrzeby telefonicznych wyjaśnień. Po wykonaniu zadania operator zgłasza ten fakt za pomocą kilku kliknięć. Dzięki zapisywaniu wszystkich danych na bieżąco w Centrum Operacyjnym możesz na ich podstawie sporządzić raport podsumowujący zadanie i przetworzyć je w celu wystawienia faktury.