/ Pomoc w łączeniu kont

Pomoc w łączeniu kont

Procedura łączenia kont została przez nas usprawniona. Odpowiedzi na ewentualne pytania dostępne są tutaj.

Pytania klientów

CO OZNACZA ŁĄCZENIE KONT?

Po złączeniu kilku kont w jedno konto wystarczy tylko raz zalogować się w MyJohnDeere. 
Zobacz, jak to działa:
  1. Przejrzyj: Sprawdź informacje o łączeniu kont i zobacz, które konto polecamy jako konto podstawowe. 
  2. Poświadcz: Zaloguj się i pokaż, że te konta należą do Ciebie.
  3. Potwierdź: Potwierdź złączenie kont. 

DLACZEGO WARTO ZŁĄCZYĆ KONTA? 
Po złączeniu kont użytkownik ma mniej nazw i haseł do zarządzania. Aby uzyskać dostęp do wielu aplikacji John Deere, wystarczy jedna nazwa użytkownika i jedno hasło. Dzięki temu korzystanie z MyJohnDeere ma charakter bardziej osobisty.

JAK ZŁĄCZYĆ KONTA?

Gdy dealer John Deere rozpocznie procedurę łączenia kont w Twoim imieniu, otrzymasz e-mail z powiadomieniem o konieczności wykonania trzech prostych kroków, aby zakończyć tę procedurę.
  1. Przejrzyj: Sprawdź informacje o łączeniu kont i zobacz, które konto polecamy jako konto podstawowe. 
  2. Poświadcz: Zaloguj się i pokaż, że te konta należą do Ciebie. 
  3. Potwierdź: Potwierdź złączenie kont. 

Otrzymasz od nas e-mail z potwierdzeniem finalizacji procedury.

CO TO JEST KONTO PODSTAWOWE?

Konto podstawowym jest konto, którego będziesz używać w celu uzyskania dostępu do MyJohnDeere oraz wszystkich aplikacji John Deere po jednokrotnym zalogowaniu się.

DLACZEGO MUSZĘ POTWIERDZIĆ MOJE KONTO PODSTAWOWE PRZED ZAKOŃCZENIEM PROCEDURY ŁĄCZENIA KONT?

Jeśli w trakcie procedury łączenia kont użytkownik zmieni jakiekolwiek dane osobowe dotyczące konta podstawowego, to zostanie o nich dodatkowo powiadomiony e-mailem wysłanym na adres należący do konta.

CZY MOGĘ ZAKTUALIZOWAĆ SWÓJ PROFIL PO ZŁĄCZENIU KONT?

Tak. Po złączeniu kont użytkownik w każdej chwili może zaktualizować swój profil.

CZY PO ZŁĄCZENIU KONT W JEDNO KONTO PODSTAWOWE BĘDĘ MIEĆ DO NICH NADAL DOSTĘP?

Nie, po złączeniu kont w jedno konto podstawowe nie będą one już dostępne.

JAK DŁUGO TRWA PROCEDURA ŁĄCZENIA KONT?

W większości przypadków procedura łączenia kont zajmuje kilka minut. W niektórych przypadkach procedura może potrwać 48 godzin. Użytkownik otrzyma e-mail od John Deere z zawiadomieniem o zakończeniu procedury.

CO SIĘ STANIE, GDY ZAPOMNĘ HASŁA I ODPOWIEDZI NA PYTANIE DODATKOWE?

W przypadku zapomnienia hasła użytkownik będzie musiał odpowiedzieć na pytanie zadane podczas konfiguracji konta. W przypadku zapomnienia odpowiedzi na zadane pytanie użytkownik w każdej chwili może utworzyć nowe hasło i zadać nowe pytanie.

CZY MOGĘ WYKLUCZYĆ MOJE KONTO FINANSOWE JOHN DEERE Z PROCEDURY ŁĄCZENIA?

Tak. Jeśli chcesz zarządzać danymi finansowymi osobno, możesz wybrać i złączyć inne konta. W przyszłości będziesz mieć dwa konta John Deere.

CZY MOGĘ ZŁĄCZYĆ DWA LUB WIĘCEJ KONT FINANSOWYCH JOHN DEERE W JEDNO?

Tak, ale musisz porozmawiać z zespołem pomocy technicznej, aby zakończyć procedurę.

NA LIŚCIE NIE WIDZĘ JEDNEGO Z MOICH KONT. CZY MOGĘ DODAĆ TO KONTO?

Tak, po wybraniu opcji „Dodaj konto” możesz podać nazwę użytkownika i hasło do konta, które zostanie ujęte w procedurze łączenia.

WIDZĘ KONTA, KTÓRYCH NIE ZNAM. DLACZEGO?

Dealer John Deere może utworzyć konta do zarządzania usługami zakupionymi przez Ciebie w przeszłości. John Deere chce umożliwić Ci dostęp do tych kont, a dealerom zarządzanie ustawieniami, jeśli wyrażasz na to zgodę.

Pytania dealera

DLACZEGO NIE MOGĘ UZYSKAĆ DOSTĘPU DO NARZĘDZIA DO ŁĄCZENIA KONT?

Dostęp do narzędzia do łączenia kont mogą uzyskać tylko pracownicy placówki, którym powierzono obsługę klienta lub obsługę profilu klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z administratorem profili w placówce dealerskiej.

CO TO JEST KONTO PODSTAWOWE?

Konto podstawowe jest kontem głównym wybranym przez użytkownika i umożliwia mu zalogowanie się w systemie.

ILE CZASU MA KLIENT NA ODPOWIEDŹ PO OTRZYMANIU ZAPYTANIA O ZŁĄCZENIE KONT?

Procedura łączenia kont ulegnie przedawnieniu, jeśli użytkownik nie zareaguje w ciągu 30 dni. Po upływie 15 dni użytkownik otrzyma wygenerowane przez system przypomnienie. Jeśli dealer chce wysłać kolejne przypomnienie, może to zrobić w Centrum Łączenia Kont. Po przedawnieniu procedury trzeba ją ponownie wszcząć, jeśli klient nie sprawdzi ani nie potwierdzi zapytania.

DLACZEGO MÓJ KLIENT MUSI ZALOGOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH KONT, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ ZŁĄCZONE?

Naszym celem jest, aby klient miał możliwość zarządzania swoimi kontami. W tym celu będzie on zobowiązany do niezależnego zarządzania hasłami przypisanymi do kont. Klient nie musi podawać hasła do swojego konta, jeśli jest ono powiązane tylko z aplikacjami ISG. Należą do nich: JDLink™, Centrum Operacyjne, StellarSupport™ i Field Connect™.

GDZIE JEST WIDOCZNY STAN PROCEDURY ŁĄCZENIA KONT, KTÓRĄ ZAINICJOWAŁEM DLA KLIENTA?

Wszystkie procedury łączenia kont zainicjowane z placówki dealerskiej są widoczne w Centrum Łączenia Kont dostępnym na stronie docelowej MyJohnDeere.