• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / Filantropia

Filantropia

Dobra firma służy społeczeństwu. Na przestrzeni całej historii firmy John Deere jej pracownicy zawsze dokładali starań, aby poprawiać jakość życia w swoich lokalnych społecznościach.

Wsparcie na rzecz edukacji

Edukacja i szkolenia… to klucz do przyszłych sukcesów naszej firmy, pracowników, klientów i całego naszego świata. Dlatego firma John Deere szczyci się wspieraniem wielu programów edukacyjnych.


Zobacz, jak firma John Deere i fundacja John Deere Foundation wspierają programy edukacyjne.

Wsparcie walki z głodem na świecie

Nasz cel: pomoc w wyeliminowaniu problemu głodu na świecie. Właśnie dlatego nasza fundacja John Deere Foundation wspiera rozwój rolnictwa mogący zapewnić zrównoważone dostawy żywności i wzrost ekonomiczny w słabiej rozwiniętych krajach.


Dowiedz się więcej o działaniach firmy John Deere na rzecz walki z głodem na świecie.

Wsparcie na rzecz bogacenia się społeczności

Firma John Deere szczyci się uczestnictwem w inicjatywach wspierających tworzenie i rozwijanie atrakcyjnych miejsc do życia, pracy i prowadzenia biznesu.

 

Dowiedz się więcej o działaniach firmy John Deere na rzecz wsparcia najbliższych społeczności.

Wsparcie na rzecz pomocy ofiarom klęsk żywiołowych

Na przestrzeni całej swojej historii firma John Deere zawsze kładła ogromny nacisk na niesienie pomocy potrzebującym.


Zobacz, jak firma John Deere pomaga ofiarom klęsk żywiołowych.

O firmie John Deere

Firma John Deere została założona w 1837 roku. Od tego czasu w jej historii nastąpiło wiele zmian; zarówno w samej strategii prowadzenia działalności, jak i w oferowanych produktach i usługach. Pracownicy firmy John Deere koncentrują się na potrzebach ludzi związanych z ziemią; rolników i hodowców oraz właścicieli ziemi. W firmie John Deere nigdy nie zapomniano o najważniejszych wartościach uznawanych przez założyciela firmy: uczciwości, jakości, zaangażowaniu i innowacyjności.

Dowiedz się więcej