Serwis maszyn leśnych

Maksymalny czas sprawności operacyjnej maszyny leśnej można osiągnąć wyłącznie dzięki wydajnej i przeprowadzonej w odpowiednim czasie konserwacji. Nasze usługi serwisowe zostały opracowane z myślą o utrzymaniu Twoich maszyn leśnych w najlepszym możliwym stanie technicznym każdego dnia okresu ich eksploatacji.

Przejrzyj naszą ofertę usług serwisowych i skontaktuj się z nami, jeśli zechcesz dowiedzieć się więcej.


Jakie umowy serwisowe są dostępne?

TimberCare Standard

TimberCare STANDARD to tradycyjna umowa serwisowa na czas określony. Usługi w ramach tej umowy wykonywane są w standardowych terminach przeglądów określonych w instrukcji obsługi. Umowa STANDARD obejmuje wszystkie koszta robocze, części i oleje wymagane do wykonania usługi.

Program STANDARD obejmuje:

 • ustawienie i dostawę,
 • standardowe przeglądy.

Opcjonalnie:

 • przeglądy maszyny,
 • dzień regulacji,
 • szkolenie operatorów TimberSkills,
 • szkolenie w zakresie oprogramowania,
 • szkolenie z diagnostyki maszyny,
 • rozszerzona ochrona,
 • zdalna diagnostyka.

TimberCare Premium

TimberCare PREMIUM to zaawansowana umowa serwisowa dla maszyn rolniczych. Skupia się na zapewnieniu wysokiej niezawodności, długiego czasu sprawności operacyjnej i wysokiej wydajności maszyn leśnych poprzez dedykowany program serwisowy z przewidywalnymi kosztami. Usługa TimberCare PREMIUM obejmuje wszystkie koszty robocze, części, płynów i filtrów.

Program TimberCare PREMIUM wymaga podpisania umowy serwisowej oraz korzystania z oryginalnych olei, filtrów i części zamiennych John Deere.

Inne usługi – dzień regulacji, usługi olejowe i rozszerzona ochrona

Co obejmuje dzień regulacji?

Dzień regulacji to wydarzenie, podczas którego stan techniczny, ustawienia, ciśnienie i wydajność maszyny są sprawdzane na miejscu w naturalnych warunkach roboczych. W rezultacie wydajność maszyny jest albo zwiększona, albo przywrócona do wysokiego poziomu.

Dzień regulacji składa się z kilku opcji, które może wybrać klient. Instruktor może skoncentrować się na technicznych aspektach maszyny, metodach pracy operatora lub na obu tych rzeczach. Wszystko zgodnie z programem opracowanym i uzgodnionym z klientem.

Domyślnie dzień regulacji obejmuje trzy obszary oceny

 • Ogólna kontrola maszyny
 • Jazda testowa
 • Analiza danych i raport dot. maszyny TimberLink

Dodatkowo można wybrać jedną z poniższych opcji, aby jeszcze bardziej podnieść wydajność maszyny

 • Aktualizacja oprogramowania TimberMatic
 • Sprawdzenie i regulacja roboczego ciśnienia układu hydraulicznego głowicy harwestera i samej maszyny
 • Sprawdzenie i regulacja roboczego ciśnienia układu hydraulicznego wysięgnika, napędu i innych podzespołów
 • Regulacja układu sterowania TimberMatic
 • Sprawdzenie i kalibracja układu pomiarowego
 • Szkolenie operatora maszyny z metod roboczych
 • Szkolenie z układu sterowania TimberMatic

Analiza danych i raport dot. maszyny TimberLink to kluczowe elemeny omawiane podczas dnia regulacji maszyny. TimberLink zapewnia przejrzysty obraz stanu i wydajności maszyny oraz ich zmiany w dłuższym okresie czasu.

Raport dot. maszyny TimberLink

TimberLink zapewnia przejrzysty obraz wydajności i zużycia paliwa harwestera. Z raportu TimberLink można dowiedzieć się o wydajności, zużyciu paliwa i technicznym stanie maszyny w porównaniu z innymi maszynami pracującymi w podobnych warunkach.

Raport dot. maszyny można sporządzić w lesie lub w biurze. Jest on tworzony osobno dla każdego operatora, nawet wtedy, kiedy dotyczy on stanu i wydajności harwestera. Na podstawie raportu można opracować porady dotyczące metod pracy czy optymalizacji zużycia paliwa dla każdego operatora.

Czym są usługi olejowe i analiza oleju?

Konserwacja uwzględniająca stan maszyny z analizą oleju

Regularna analiza próbki oleju to doskonałe narzędzie do monitorowania technicznego stanu maszyny i ważny składnik konserwacji uwzględniającej stan maszyny. Dzięki analizie oleju można zwiększyć niezawodność operacyjną maszyny i zmniejszyć koszty konserwacji i pracy. Oznacza to, że wczesne wykrywanie potencjalnych problemów na podstawie próbki oleju może uchronić Cię przed kosztowną, nieplanowaną naprawą.

Ogranicz wydatki eksploatacyjne dzięki rozszerzonym okresom wymiany oleju

Dzięki usługom olejowym John Deere, w tym analizie oleju, oraz korzystaniu z olei i filtrów John Deere można zwiększyć okresy pomiedzy wymianą oleju hydraulicznego i przekładniowego. Oleje wymieniane są na podstawie wyników analizy, natomiast wymiana filtrów odbywa się jako standardowo zaplanowana czynność konserwacyjna.

Aby wydłużyć żywotność oleju hydraulicznego, można zastosować jednostkę filtrujacą Super Caddy. Super Caddy wykorzystuje się do odfiltrowania wody i zanieczyszczeń z oleju hydraulicznego. Jednostkę można wykorzystać też do zapewnienia czystości układu hydraulicznego w przypadku poważnej awarii jednego z komponentów układu.

Pobranie próbki oleju jest szybkie i proste. Przeanalizować można następujące płyny:

 • olej hydrauliczny,
 • olej przekładniowy,
 • olej silnikowy,
 • olej napędowy,
 • płyn chłodzący.

Czy mogę przedłużyć okres gwarancji na mój sprzęt?

Rozszerzona ochrona oferuje ubezpieczenie dla Twoich maszyn leśnych John Deere po upływie standardowej gwarancji. Rozszerzoną ochronę dla swojego harwestera lub forwardera John Deere można wykupić przy zakupie nowej maszyny lub podczas aktywnego okresu standardowej gwarancji.

Rozrzeszona ochrona oferuje różne opcje obejmujące różne okresy czasu i systemy

 • Kompleksowa ochrona dla całej maszyny może trwać nawet do 6000 godzin
 • Ochrona napędu i układu hydraulicznego (przekładnia, silnik i hydraulika) może trwać nawet do 6000 godzin
 • Ochrona napędu (przekładnia i silnik) może trwać nawet do 8000 godzin

Rozszerzona ochrona wymaga, aby maszyna naprawiana była u dealera John Deere i konserwowana zgodnie z planem konserwacji.

Rozszerzona ochrona obejmuje części i koszty naprawy, poza częściami eksploatacyjnymi, dla uszkodzeń wynikłych z wad materiałowych lub niezadowalającej jakości wykonania. Proces zgłoszenia do rozszerzonej ochrony jest szybki i prosty.