TimberMatic Maps

TimberMatic Maps

Informacje w zasięgu ręki.

Oprogramowanie TimberMatic Maps daje możliwość podglądu w czasie rzeczywistym informacji o stopniu zawansowania prac, dokładnych ilości i miejsca pozyskanego surowca wszystkim operatorom maszyn pracujących na danej powierzchni. W trakcie pracy harwester zbiera wszystkie informacje odnośnie rodzaju i gatunku każdej obciętej kłody oraz bazując na dokładnym pozycjonowaniu GPS zapisuje ich położenie.

Aktualizacja TimberMatic wprowadza nowe automatyczne funkcje do Maps

TimberMatic Maps pokazuje w czasie rzeczywistym pozycjonowanie i lokalizację kłód oraz postęp prac w miejscu pracy.

Pozycjonowanie i lokalizacja kłód

Pozycjonowanie i lokalizacja kłód

Maps dostarcza operatorowi informacje wizualne dotyczące pozycjonowania i lokalizacji kłód w terenie. Maps pokazuje również, po której stronie ścieżek znajdują się kłody. Jeśli harvester nie posiada IBC 3.0, kłody są wyświetlane jako kropki.

Autocollect

AutoCollect — automatyczna rejestracja ładunków

Mapa wyświetla lokalizację i objętość zbioru drewna, który ma zostać załadowany. Podczas transportu ładunków postęp jest automatycznie aktualizowany na mapie, a załadowane pale znikają z mapy.

Podsumowanie produkcji

Zaktualizowane narzędzia

Mapy zawierają wiele ulepszeń, które ułatwiają użytkowanie. Widok produkcji pokazuje, jaki procent ukończonej produkcji stanowi zbutwiałe drewno, włókno lub tarcica.

TimberMatic Maps

Mapy TimberMatic to nowy sposób wizualizacji miejsca zrębu. Ta aplikacja upraszcza i usprawnia pracę zespołu maszyn. Operatorzy i podwykonawca mają wgląd w postęp prac na miejscu zrębu w czasie rzeczywistym.


Planowanie obszaru

Kreator planowania miejsca pracy

Kreator planowania obszaru

Kreator planowania obszaru zawarty w programie Mapy TimberMatic pomaga w wykorzystywaniu planów pozyskiwania drewna utworzonych w programie TimberManager. W przypadku gdy nie ma gotowego planu, może on zostać utworzony bezpośrednio w programie Mapy Timbermatic, a kreator planowania obszaru szczegółowo opisuje, jak to zrobić. Po wyrysowaniu terenu w programie Mapy TimberMatic możliwe jest sprawdzenie sortymentów drewna oraz całkowitych ilości dla całego miejsca prowadzenia pracy. 

Dzięki dobremu zaplanowaniu rozmieszczenia miejsc przeładunku drewna oraz bardziej precyzyjnym harmonogramom ścinki równych sortymentów możliwe jest usprawnienie wydajności całkowitej oraz poszczególnych procesów logistycznych. Zwiększa się też czas sprawności operacyjnej maszyn i ułatwione jest planowanie pracy dla poszczególnych operatorów harwesterów. Zaplanowanie z wyprzedzeniem sieci szlaków zrywkowych pozwala zmniejszyć odległości pokonywane przez maszyny oraz zużycie paliwa, a miejsca ważne pod względem przyrodniczym są dzięki temu lepiej widoczne.

Fazy wspieranego planowania narzędzia zapewniają operatorom maszyny wsparcie przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich pracy. Dzięki temu prace postępują szybciej, a jakość pozyskanego drewna jest wyższa.

Etapy planowania obszaru 

1. Granica bloku cięcia

  • Możesz wytyczyć granica bloku cięcia, dodając punkty na mapie i używając nożyczek, aby wyciąć otwór. Możesz narysować jeden lub więcej obszarów. 

2. Obszary chronione 

  • Strefy, które mają być chronione przed wycinką, możesz oznaczyć na mapie punktami, liniami lub obszarami. 

3. Obszary pobierania

  • Strefy, w których będą przechowywane kłody, możesz oznaczyć na mapie punktami, liniami lub obszarami. 

4. Trasa główna 

  • Możesz narysować sugestie dot. głównych dróg pomiędzy obszarem wycinki a miejscem wyładunku lub przebiegających przez obszar wycinki, dodając punkty na mapie.  

5. Miejsca 

  • Miejsca, w których należy być szczególnie ostrożnym ze względu na bezpieczeństwo, trudny teren itp. możesz oznaczyć na mapie punktami, liniami lub obszarami. 

6. Sieć ścieżek 

  • Możesz narysować sugestię dla ścieżek wewnątrz obszaru wycinki za pomocą narzędzia do rysowania odręcznego.    

Zaznaczanie wybranych materiałów, oznaczanie obszarów przyrodnicznych

Rozwiń wszystkoZwiń wszystko

Funkcje te wspomagają operatorów maszyn i zwiększają wydajność.

Zaznaczanie wybranych materiałów

starRóżne rodzaje drewna można zaznaczać różnymi kolorami jako wybrane, co pomaga operatorowi rozdzielić materiały w stefie załadunku i przygotować ładunek, który jest już posortowany. Znacznie przyspiesza to rozładunek.

Z pomocą dostępnych w strefie załadunku sortowników rozładunek mieszanych ładunków jest łatwy, a wydajność znacznie się poprawia.

Wybór trasy

roadZa pomocą narzędzia wyboru trasy możesz wybrać trasę o szerokości 10 m. Teraz można również wybrać węższy przebieg trasy.

Narzędzie wyboru

handZa pomocą narzędzia wyboru można wybierać obszary o różnych powierzchniach. Możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie odległości od ikonki ręki oraz edycja tego obszaru za pomocą narzędzia gumki. Można nawet za pomocą gumki na stałe zapisać trasę na wypadek przypadkowego wprowadzenia dodatkowych rekordów.

Bezpośrednie pobieranie i wgrywanie

white paperMożliwe jest bezpośrednie pobieranie i wgrywanie rekordów w ramach systemu, można również w łatwy sposób zobaczyć ilości różnych rodzajów drewna. Zapisywana jest nawet historia zapasów.

Oznaczanie obszarów przyrodnicznych

mapOpcja oznaczania obszarów przyrodnicznych (np. stawy, kluczowe biotypy, linie energetyczne) umożliwia operatorowi wprowadzenie ostrzeżenia do systemu, informującego poruszających się tą samą trasą innych operatorów o ich obecności i konieczności zachowania ostrożności.

Informacje wysyłane są na bieżąco  do pozostałych maszyn pracujących na danej powierzchni dzięki czemu operator forwardera  ma podgląd na dokładne położenie wszystkich kłód, szlaków zrywkowych i miejsc w których należy zachować szczególną ostrożność. Możliwość szybkiej i dokładnej wymiany informacji jest bardzo przydatna podczas pracy zmianowej bądź kilku maszyn jednocześnie.

Widok TimberMatic Maps

Operator forwardera zaznacza obszar, z którego zebrał cały surowiec bądź poszczególne asortymenty. Operator z kolejnej zmiany widzi dokładnie, w którym miejscu praca została zakończona i od czego powinien rozpocząć swoją zmianę. Nie ma potrzeby szacunkowego określania ilości pozostałego drewna ponieważ położenie każdej kłody jest widoczne na mapie bez względu na to czy jest ciemno czy drewno leży przykryte grubą warstwą śniegu.

Operator może zaznaczyć wybrany przez siebie asortyment i poznać jego dokładną ilość i położenie np. wzdłuż wybranej drogi. Może również oznaczyć miejsca wymagające szczególnej uwagi np. linie wysokiego napięcia lub bardzo podmokły odcinek drogi.

Widok TimberMatic Maps

Mapa pokazuje wszystkie kłody znajdujące się na danej pozycji aż do pojedynczej sztuki. Zaznaczone są również wszystkie szlaki zrywkowe dzięki czemu wybór najbardziej ekonomicznej trasy bardzo prosty.