Kontakt

Kontakt z lokalnym dealerem firmy John Deere

Maszyny lub części John Deere

Instrukcje obsługi i katalogi

Gdzie znajdę instrukcje obsługi lub katalogi?

Wsparcie techniczne prowadzone jest przez lokalnego dealera: Skontaktuj się z najblizszym dealerem John Deere.

Wyszukaj online: Biblioteka online publikacji, katalogów i broszur technicznych 

Wizyta w firmie John Deere

Dane adresowe

Jaki jest adres siedziby głównej John Deere ?

John Deere World Headquarters
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265

Jaki jest adres John Deere Polska?

John Deere Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1b
62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: + 48 618 115 196
Faks: + 48 618 115 197

Jakie są możliwości kariery w John Deere?

Dowiedz się więcej na temat możliwości podjęcia pracy w John Deere. Odwiedź naszą stronę z ofertami pracy.

Finansowanie przez John Deere Financial

Mam pytania dotyczące opcji finansowania przez John Deere Financial

Jeśli masz pytania związane z opcjami finansowania, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem firmy John Deere lub za pomocą formularza online.

Informacja na temat unijnych przepisów związanych z REACH SVHC

Informacja na temat REACH SVHC

Artykuł 33 prawa Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń na chemikalia (REACH) określa substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC). Identyfikacja substancji chemicznej jako SVHC pociąga za sobą określone obowiązki producentów i dostawców wyrobów zawierających te substancje.

Formularz kontaktowy EU REACH SVHC

Inne pytania

Mam opinię na temat strony internetowej lub inne pytania.

Jeśli masz pytania lub opinię na temat strony, skorzystaj z tego formularza online.