Członkostwo w EGMF

Członek EGMF

Informacje o EGMF

Członkostwo w EGMF

EGMF

Cel

Celem EGMF jest reprezentowanie głównych producentów urządzeń do ogrodu, kształtowania krajobrazu, leśnictwa i darni. Rozwija się tam najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa, ergonomii, przyjaznego nastawienia do środowiska naturalnego oraz wydajności energetycznej i pracuje zgodnie z nimi. Na poziomie europejskim EGMF aktywnie współpracuje z użytkownikami, producentami, dystrybutorami, instytutami badawczymi oraz różnymi instytucjami europejskimi nad optymalnymi rozwiązaniami dla tych czasami sprzecznych celów.

Organizacja

Europejska Federacja Producentów Kosiarek powstała w 1977 roku. Jej członkami byli europejscy producenci kosiarek do użytku przydomowego, komunalnego i rekreacyjnego oraz krajowe stowarzyszenia reprezentujące tych producentów we Francji, Niemczech i Zjednoczonym Królestwie. W 1993 roku rozszerzyła ona swój zakres działania, obejmując wszystkie urządzenia do pielęgnacji trawników i ogrodu i została przemianowana na EGMF. Początkowo głównym celem federacji było monitorowanie i wpływ na tworzenie dokumentów technicznych dotyczących norm europejskich i międzynarodowych w dziedzinie bezpieczeństwa, hałasu, wpływu na środowisko i wydajność. Federacja działa w ścisłej współpracy z Komisją Europejską w sprawie przygotowania dyrektywy swobodnego obrotu oraz stosowania kosiarek i urządzeń ogrodowych w Unii Europejskiej. EGMF stara się, aby ​​jej poglądy były brane pod uwagę przez międzynarodowe organizacje naukowe i techniczne. Ma regularne kontakty ze swoim odpowiednikiem w USA – Outdoor Power Equipment Institute (OPEI).

W roku 1998, w celu poprawy funkcjonowania na rzecz działań lobbingowych w instytucjach europejskich w Brukseli i kontaktów z decydentami w tej dziedzinie, EGMF utworzyła sekretariat generalny z Orgalime — grupą łącznikową europejskich branż mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i do obróbki metali.

Obecnie członkowie EGMF to 29 europejskich producentów i 7 krajowych stowarzyszeń z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Reprezentują oni pośrednich członków EGMF, których stanowią głównie producenci z MŚP w swoim kraju.

http://www.egmf.org/