AKTUALNOŚCI I INFORMACJE   27 MAJA 2022

Zbiór traw z nowoczesną technologią – poznaj HarvestLab

harvestlab
  • W nowoczesnym gospodarstwie zbierane dane odgrywają coraz większą rolę.
  • Dotyczy to nie tylko informacji pozyskiwanych podczas zbioru z pola.
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii w trakcie zbioru traw pozwala na wyższy poziom wznieść również hodowlę. W jaki sposób?

 

Trwający sezon zbioru traw to ważny moment dla przedsiębiorców, którzy zajmują się hodowlą i zebrany materiał wykorzystają we własnym gospodarstwie w postaci paszy. Jakość tej paszy decyduje przecież o kondycji stada, a co za tym idzie – ma wpływ na przychody z produkcji.

Często zdarza się, że producenci są tak skoncentrowani na ukończeniu prac, że niektóre istotne zadania i szczegóły zostają pominięte podczas prowadzenia zbiorów. Zbiór trwa zaledwie kilka dni, a uzyskana z niego kiszonka musi wystarczyć na wiele miesięcy karmienia zwierząt. Proces zbierania i przechowywania kiszonki powinien być zatem przeprowadzony w możliwie najlepszy sposób.

Na wysokiej jakości zbiorów zależy również przedsiębiorcom, którzy sprzedają materiał w ramach usług.

Bez względu na model działalności, szczegółowe dane dotyczące zebranego materiału są niezwykle przydatne. Jak je dobrze wykorzystać i co dzięki nim możemy osiągnąć?

Czujniki w sieczkarni – co to daje?

Praca nowoczesną sieczkarnią powinna być możliwie maksymalnie świadoma, czyli oparta o dokładny pomiar i dokumentację suchej masy, w tym składników pokarmowych, takich jak: skrobia, białko, włókna neutralno- i kwaśno-detergentowe w roślinach. Jest to istotne z punktu widzenia jakości paszy dostarczanej zwierzętom, ale też planowania prac na kolejne sezony, np. pod kątem nawożenia i wyboru właściwej odmiany kukurydzy.

harvestlab John Deere

Operatorzy mogą przy użyciu czujnika John Deere HarvestLab 3000 analizować i dokumentować poziom składników odżywczych w plonach zebranych z pola, w tym badać poziom wilgotności. To wszystko przyczynia się do większej świadomości odnośnie jakości paszy. Kolejną korzyścią czujnika HarvestLab 3000 jest stosowanie automatycznej regulacji długości cięcia w zależności od wilgotności zbieranego materiału. Jest to system AutoLOC, który w trakcie zbioru w celu zapewnienia optymalne ubijanie i silosowania masy rozdrobnionej w silosach przejazdowych. Przemyślane stosowanie dodatków zapewnia lepszą jakość paszy, a co za tym idzie lepsze parametry mleka i wyższy udój  – zaznacza Paweł Kamiński, specjalista ds. produktu kombajnów oraz sieczkarnii samojezdnych John Deere.

Zebrane wartości są nie tylko dostępne na wyświetlaczu maszyny, ale również automatycznie synchronizowane z aplikacją John Deere Operations Center, przy aktywowanej funkcji JDLink. Dlatego złożone decyzje dotyczące prowadzenia zbioru można podejmować dużo szybciej i bardziej świadomie, tworząc mapy plonu i nawożenia, określając, czy poszczególne pola są preferowane czy nie i czy warto podjąć kroki, by to zmienić, choćby przez zwiększenie miejscowo ilości nawozu. Ponadto monitorowanie składu sieczki pomaga producentowi świadomie decydować, co powinno zostać zmagazynowane w silosach i co powinno zostać wykorzystane później w porcjach paszy.

Z kolei producenci biogazu uzyskują dokładne informacje o rzeczywistym składzie kupowanych roślin i mogą przewidzieć potencjał materiału.

Pamiętajmy, że wysyłanie pojedynczych próbek do laboratorium jest kosztowne, a same próbki reprezentują tylko niewielką część całości. HarvestLab 3000 w połączeniu z aktywacją John Deere Constituent Sensing, czyli pomiaru składników pokarmowych, sprawia, że producenci uzyskują wyniki pomiarów dla każdego miejsca na polu i mają wiedzę na temat materiału – dodaje Paweł Kamiński.

Wysoka jakość paszy zależy od odpowiedniego procesu zakiszania, gdzie kluczowe jest ugniatanie kiszonki. Bardzo istotnym elementem jest dobór długości cięcia względem wilgotności.

Tym samym modyfikacje długości cięcia przeprowadzane są automatycznie podczas pracy maszyny na podstawie odczytów z czujnika wilgotności oraz wymagań określonych wstępnie przez operatora. Wprowadzenie wymagań dotyczących długości cięcia (system AutoLoc) nie wymaga kalibracji w czasie pracy na polu. Wystarczy, aby operator za pomocą wyświetlacza GreenStar zaprogramował żądane ustawienia długości cięcia dla poszczególnych poziomów wilgotności.

Jeśli na przykład przy ustawieniach optymalnej długości cięcia 15 mm w przypadku 68-procentowej wilgotności oraz 8 mm w przypadku 50-procentowej wilgotności rzeczywista wilgotność wyniesie 63 procent, system AutoLoc zmieni długość cięcia na 13 mm na podstawie posiadanych krzywych kalibracyjnych.

Kontrola paszy w gospodarstwie – dlaczego warto?

Co ważne, czujnik HarvestLab 3000 ma zastosowanie również w formie stacjonarnej, na przykład w oborze, gdzie podawana jest pasza, biurze terenowym czy w innych miejscach, w których potrzebna jest analiza paszy. Przykład? Elementy całkowicie wymieszanej dawki (TMR) podawanej bydłu można mierzyć przy użyciu HarvestLab codziennie przez cały rok, w celu zapewnienia prawidłowej wymieszanej dawki pokarmowej, która wpływa na parametry mleka.

Analiza składników trwa zaledwie dwie minuty, a zmierzone dane można również pobrać z czujnika HarvestLab 3000 i zapisać na komputerze na potrzeby dokumentacji lub udostępnienia. Dane z dokumentacji mogą być łatwo przeglądane w Operations Center, zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na urządzeniach mobilnych – kontynuuje Paweł Kamiński.

Kontrola gnojowicy jako uzupełnienie świadomego planowania

Czujnik HarvestLab 3000 zamontowany na wozie asenizacyjnym do gnojowicy umożliwia precyzyjne dawkowanie płynnego nawozu organicznego stosownie do wartości docelowej i granicznej. Eliminuje również ryzyko przenawożenia (powodującego wyleganie upraw) oraz niedostatecznego nawożenia (powodującego niski plon). System umożliwia tworzenie precyzyjnych map zabiegów agrotechnicznych niezbędnych do osiągnięcia pożądanego docelowego poziomu składników odżywczych, co oznacza, że producent płaci za jakość, a nie za ilość zaaplikowanej gnojowicy. Ponadto pomaga w ustalaniu i dokumentowaniu zastosowanych poziomów składników odżywczych, czego celem jest przestrzeganie przepisów prawa oraz zasady wzajemnej zgodności.

Czujnik w gnojowicy stanowi ważne uzupełnienie świadomego planowania w zakresie zbioru materiału oraz jego dalszego wykorzystania. Te trzy fundamenty sprawiają, że przedsiębiorca ma możliwość wzniesienia swojej działalności na wyższy poziom – zwraca uwagę ekspert John Deere.

HarvestLab John Deere

Podsumowując, z czujnika HarvestLab skorzystają:

  • rolnik zajmujący się produkcją mleka/biogazu/hodowlą bydła — wiedza o jakości paszy, która trafia do magazynu;
  • usługodawca — możliwość przygotowania dokładnej dokumentacji i rozliczania na podstawie wykonanej pracy oraz poprawa wydajności maszyny;
  • plantator/właściciel gruntu — poprawa zarządzania składnikami pokarmowymi na polu w celu zmniejszenia nakładów i/lub poprawy plonów oraz ich jakości;
  • specjaliści ds. żywienia — dodatkowe narzędzia i wiedza, aby lepiej doradzać w zakresie racji pokarmowych i pomagać producentom mleka w poprawie produkcji mleka.