Dotychczasowi liderzy

Portret Hansa Becherera

Hans Becherer

Prezes i dyrektor generalny

1990–2000

W 1957 roku Hans Becherer ukończył Trinity College w Hartford, w stanie Connecticut, a w 1962, po otrzymaniu dyplomu MBA Harvard University, podjął pracę w firmie Deere & Company.

Do wczesnych lat 80. Hans Becherer pracował na różnych stanowiskach związanych z marketingiem i zarządzaniem w Europie, a w 1983 roku objął stanowisko starszego wiceprezesa działu Deere's Overseas Farm and Consumer Products Division. W 1986 roku został wiceprezesem wykonawczym działu Worldwide Farm Equipment and Consumer Products. Następnie, w 1987 roku, został wybrany na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego. Obie te funkcje zaczął pełnić we wrześniu 1989 roku.

W maju 1990 roku, w związku z przejściem Roberta Hansona na emeryturę, Hans Becherer został wybrany na stanowisko przewodniczącego zarządu firmy Deere & Company. Hans Becherer kładł ogromny nacisk na tworzenie „rzeczywistej wartości”, budowanej w oparciu o strategie ciągłego udoskonalania i globalnego rozwoju.

W tym czasie dział maszyn i urządzeń do pielęgnacji trawników i ogrodów, który dotychczas należał do działu maszyn i urządzeń rolniczych, stał się niezależną jednostką organizacyjną firmy John Deere.

Jednocześnie firma kontynuowała strategię ogólnoświatowego rozwoju i wkraczała na nowe rynki — w Chinach, Indiach, Ameryce Południowej i krajach byłego Związku Radzieckiego. W latach 90. ubiegłego wieku, w związku z ogromnym postępem technologicznym, firma John Deere wprowadziła szeroko zakrojone innowacje związane z rolnictwem precyzyjnym i wykorzystaniem komputerów, utrzymując pozycję lidera w swojej branży.

W 1997 roku firma Deere & Company nawiązała długofalową współpracę ze stowarzyszeniem Professional Golfer's Association, zapewniając sponsoring dorocznego turnieju golfowego John Deere Classic. Firma została również oficjalnym dostawcą sprzętu do obsługi pól golfowych Tournament Players Club na których rozgrywane są zawody PGA.

Gdy w 1997 roku zostało otwarte centrum John Deere Pavilion w Moline, w stanie Illinois, firma John Deere stała się znaczącym graczem w branży turystycznej. W centrum John Deere Pavilion znajdują się nowoczesne systemy prezentacji i wystawy interaktywne, a samo centrum jest jedną z największych atrakcji turystycznych w całym stanie.

W 1999 roku łączna wartość sprzedaży netto i przychodów firmy Deere & Company wyniosła 11,7 miliardów USD, a dochód netto sięgnął poziomu 239 milionów USD. W maju 2000 roku Hans Becherer przeszedł na emeryturę.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów, zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, dach nad głową i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjne produkty najwyższej jakości, tworzone w oparciu o tradycję integralności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.