Nazwy handlowe

1876 Znak firmowy

1876

Pierwszy znak firmowy, na którym widoczny był skaczący jeleń, został zarejestrowany w 1876 roku. Dokumenty potwierdzające rejestrację wskazują jednak, że ten znak był używany już od trzech lat. Siedziba firmy John Deere znajdowała się wtedy w mieście Moline. Firma produkowała rocznie ponad 60 000 pługów, nazywanych z związku z lokalizacją zakładów „pługami z Moline”. Naturalną koleją rzeczy pojawiła się potrzeba wprowadzenia oficjalnego zarejestrowanego znaku firmowego. Oficjalny znak firmowy miał być również jedynym zabezpieczeniem przed sprzedażą podróbek.

Ten znak firmowy przedstawiał jelenia przeskakującego przez pień drzewa. Co ciekawe, widać na nim jelenia, który powszechnie występuje na terenie Afryki. Typowy dla terenów Ameryki Północnej jeleń wirginijski pojawił się dopiero na późniejszych znakach firmowych.

 

1912 Znak firmowy

1912

Druga wersja znaku firmowego John Deere pojawiła się w roku 1910 i została zarejestrowana w roku 1912. Ten znak firmowy również przedstawiał jelenia skaczącego nad pniem drzewa. Ale zawierał więcej szczegółów i, dodatkowo, napis. Tutaj po raz pierwszy pojawiło się hasło „The Trade Mark of Quality Made Famous by Good Implements” — „Znak firmowy potwierdzający jakość rozsławioną przez znakomite narzędzia”, umieszczone w dolnej części znaku firmowego.

1936

1936

W 1936 roku firmowa komisja ds. standaryzacji stwierdziła, że należy „lepiej przystosować znak firmowy do nadruku na produktach”. Usunięto wszystkie drobne szczegóły i sylwetka jelenia stała się jednolita. Dzięki tej zmianie oraz bardziej wyciągniętym nogom profil stał się wyraźniejszy i lepiej rozpoznawalny.

Skaczącego jelenia otoczono 12-boczną obwódką i nieco zmieniono wygląd rogów. Słowa „John Deere, Moline, Ill.” nie zmieniły się, ale nieco pogrubiono litery. Hasło u dołu znaku firmowego pozostało identyczne.

1937

1937

W 1937 roku zarejestrowano nowy, zmodyfikowany znak firmowy. Tym razem był on jeszcze prostszy. Napisy i skaczący jeleń pozostały niezmienione, ale ze znaku zniknęła obwódka. W ofercie firmy John Deere było teraz więcej produktów niż kiedykolwiek wcześniej. Znak firmowy pojawiał się na wielu różnych produktach, co mogło przyspieszyć decyzję o modyfikacji. Kolejnym argumentem za wprowadzeniem zmian mógł być fakt obchodzenia w 1937 roku setnej rocznicy powstania firmy.

1950

1950

W aktualizacji z 1940 roku pojawiło się wiele przełomowych zmian. Po pierwsze rogi jelenia zostały zwrócone do przodu. Ogon został obrócony do góry, aby lepiej oddać zarys sylwetki jelenia wirginijskiego. A poza tym jeleń nie skakał już nad pniem drzewa. Słowa „John Deere”, teraz zapisane grubszą linearną czcionką szeryfową, zostały przeniesione nad rogi jelenia. Pod jeleniem pojawiło się nowe hasło: „Quality Farm Equipment” — „Wysokiej jakości maszyny rolnicze”, zapisane czcionką bezszeryfową. Zniknęły też słowa „Moline, Ill.”. Ta zmiana powinna była zostać wprowadzona o wiele wcześniej, ponieważ firma John Deere rozrastała się już do rangi ogólnoświatowego koncernu. Zmodyfikowano również obwódkę, która teraz przybrała kształt czworokąta z prostymi bokami i łukami u góry i u dołu, aby lepiej spajać elementy znaku firmowego.

1956

1956

Znak firmowy w wersji z 1956 roku, zarejestrowany w roku 1962, był odpowiedzią na potrzebę dalszego uproszczenia. Zniknęło hasło: „Quality Farm Equipment” — „Wysokiej jakości maszyny rolnicze”. W tym czasie firma John Deere była już uznanym dostawcą maszyn budowlanych. Inwestorzy i wykonawcy doskonale znali żółto-czarne maszyny opatrzone tym symbolem. Narożniki obwódki zostały zaokrąglone i nieznacznie zakrzywiono wszystkie cztery boki. Po raz pierwszy słowa „John Deere” znalazły się poniżej sylwetki jelenia. Sam jeleń pozostał praktycznie niezmieniony: z wyciągniętymi nogami i rogami zwróconymi do przodu.

1968

1968

Obecnie używany znak powstał w 1968 roku. Wyróżnia się nowoczesnością i wyraźnie zarysowanymi liniami. W wydanym przez firmę oświadczeniu poinformowano: „Nowy znak firmowy stworzono, ponieważ wymagało tego tempo rozwoju wszystkich działów firmy... Jest łatwiej odwzorowywalny i bardziej czytelny, a tym samym nadaje się do większej gamy zastosowań”. Sylwetka jelenia została przedstawiona z boku. Widoczne są tylko dwie nogi, a nie jak dotychczas cztery, oraz jedno poroże zakończone czterema końcami. Słowa „John Deere” zostały teraz zapisane ręcznie zmodyfikowanymi literami, opartymi na czcionce Helvetica. Zmniejszyła się szerokość obwódki i jednocześnie powiększono sylwetkę jelenia.

2000

2000

W roku 2000 firma John Deere przedstawiła nowoczesny znak firmowy, który jest świadectwem bogatego dziedzictwa firmy. Wyraźniej zarysowane rogi, ostrzejsze kąty oraz muskularna i wysoko umieszczona sylwetka dodają znakowi firmowemu energii i dynamiki. Znak firmowy na produktach firmy John Deere od lat był określany mianem „skaczącego jelenia”, ale dopiero w tej wersji znaku jeleń wznosi się podczas skoku, a nie opada na ziemię.

Wprowadzane przez lata modyfikacje znaku odzwierciedlają aktualną pozycję firmy. Aktualna wersja odzwierciedla cele firmy John Deere, do których należy utrzymanie wiodącej pozycji w branżach obsługiwanych przez firmę oraz nieustanne opieranie się na najważniejszych wartościach: jakości, innowacyjności, integralności i zaangażowaniu.