Biografia

Kimberly K. Beardsley

Kimberly K. Beardsley

Wiceprezeska
Worldwide Parts Services

Kimberly K. Beardsley jest wiceprezeską ds. usług dostaw części na świecie w Deere & Company. Na tym stanowisku pracuje od października 2013 roku. Jest odpowiedzialna za ogólnoświatową dystrybucję części, ich wycenę, systemy, udzielanie licencji oraz materiały promocyjne firmy John Deere, wspierając działy firmy produkujące sprzęt.

Beardsley dołączyła do zespołu Deere & Company w roku 1990, w ramach programu szkoleniowego dla studentów w zakładach John Deere Des Moines Works. Po uzyskaniu dyplomu zajmowała coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w działach produkcji i inżynierii produkcyjnej w zakładach Des Moines Works i Seeding Group w Moline w stanie Illinois. Później Beardsley pracowała w dziale kadr, a następnie powróciła do działu operacji, z przydziałem do zakładów John Deere Waterloo Works. Beardsley pracowała również jako dyrektorka produkcji w zakładach Des Moines Works, dyrektorka ds. operacyjnych w dziale John Deere Commercial Products oraz ogólnoświatowa dyrektorka ds. cylindrów hydraulicznych oraz ogólnoświatowa dyrektorka strategiczna ds. jakości w dziale Ag & Turf. W roku 2011 została ogólnoświatową dyrektorką działu kadr w dziale Ag & Turf.

Kimberly Beardsley pochodzi z Des Moines w stanie Iowa. Uzyskała tytuły licencjata w dziedzinie inżynierii przemysłowej na University of Iowa i MBA na Duke University.

Beardsley jest aktywną członkinią organizacji Society of Women Engineers. Ponadto szkoli młodych przedsiębiorców i aktywnie uczestniczy w życiu swojego kościoła.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjnych produktów najwyższej jakości, tworzonych w oparciu o tradycję rzetelności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.