Biografia

Bernhard E. Haas

Bernhard E. Haas

Senior Vice President, Global Tractor Platform

Dr Bernhard E. Haas jest starszym wiceprezesem działu Agriculture and Turf ds. globalnej platformy ciągników. Zajmuje to stanowisko od maja 2009. Odpowiada za produkcję platformy ciągników, zaspokajającej sprzętowo ogólnoświatowy dział Agriculture & Turf firmy Deere & Company.

Haas dołączył do zespołu Deere & Company w roku 1986, rozpoczynając pracę w zakładach John Deere Werke Mannheim w Niemczech. Zajmował kolejne stanowiska o rosnącym zakresie odpowiedzialności. W roku 1991 przeszedł do zakładu John Deere Product Engineering Center w Waterloo w stanie Iowa. W 1994 powrócił do zakładu w Mannhein, gdzie objął stanowisko dyrektora fabryki skoncentrowanej na układach napędowych. Później zajmował stanowiska dyrektora ds. inżynierii produktu i dyrektora generalnego zakładu John Deere Werke Zweibruecken oraz dyrektora generalnego zakładu John Deere Werke Mannheim. Przed objęciem obecnego stanowiska Haas został w roku 2006 mianowany wiceprezesem ds. produkcji — ogólnoświatowego zaopatrzenia w ciągniki i osprzęt.

Jest członkiem rady nadzorczej Uniwersytetu w Mannheim oraz organizacji Club of Bologna z siedzibą we Włoszech. Haas jest również członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów.

Haas uzyskał w roku 1979 tytuł magistra w dziedzinie inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie w Karlsruhe. Później odbył staż podoktorski w katedrze zarządzania i nauki o przemyśle na Uniwersytecie w Kaiserslautern, na którym w roku 1986 obronił doktorat w dziedzinie administracji biznesowej.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjnych produktów najwyższej jakości, tworzonych w oparciu o tradycję rzetelności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.