Biografia

Brian J. Rauch

Brian J. Rauch

Starszy Wiceprezes Engineering, Manufacturing, and Supply Management

Deere & Company

Brian J. Rauch jest starszym wiceprezesem ds. inżynierii, produkcji i zarządzania dostawami ogólnoświatowego działu Construction & Forestry. Zajmuje to stanowisko od marca 2013. Odpowiada za wszystkie operacje działu w zakresie produkcji, inżynierii, zarządzania dostawami, jakości i regeneracji.

Rauch dołączył do zespołu John Deere w roku 1994 jako inżynier produktu. Od tego czasu zajmował wiele stanowisk w ogólnoświatowym dziale Construction & Forestry, w tym dyrektora ds. zaawansowanych badań i rozwoju, dyrektora programu oraz dyrektora ds. inżynierii i technologii. W roku 2007 Rauch został mianowany wiceprezesem ds. inżynierii. Na tym stanowisku odpowiadał za inżynierię projektową, walidację i weryfikację produktów oraz badania i rozwój wszystkich produktów budowlanych i leśnych na całym świecie.

Rauch uzyskał tytuły licencjata w dziedzinie inżynierii mechanicznej na University of Wisconsin-Platteville oraz magistra i doktora w tej samej dziedzinie na University of Wisconsin-Madison. Na University of Wisconsin-Madison uzyskał również tytuł MBA.

Deere & Company (NYSE: DE) to światowy lider oferujący zaawansowane produkty i usługi. Firma wspiera działalność swoich klientów zajmujących się uprawą ziemi, pielęgnacją zieleni, gospodarką leśną oraz budownictwem. Działania te mają na celu sprostanie dramatycznie rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, paliwo, budownictwo i infrastrukturę. Od 1837 roku firma John Deere dostarcza innowacyjnych produktów najwyższej jakości, tworzonych w oparciu o tradycję rzetelności. Więcej informacji o firmie John Deere można znaleźć na naszej stronie internetowej www.JohnDeere.com.