Zastosowania morskie Silniki wysokoprężne

Wstęp

Nothing Runs Like A Deere™

Silniki John Deere PowerTech™ są równie wydajne i niezawodne w zastosowaniach morskich, co lądowych. Nasze morskie silniki napędowe, generatorowe i pomocnicze słyną z takiej samej wydajności i niezawodności, z jakej od kilkudziesięciu lat znane są ich rolnicze i przemysłowe odpowiedniki. Zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej trwałości, niezawodności, oszczędności paliwa, niskim poziomie hałasu, łatwości dostępu do głównych części i uproszczeniu integracji. Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Dowiedz się, dlaczego John Deere stanowi rozsądny i trafny wybór.

Zgodność z przepisami na całym świecie

Silniki morskie John Deere są zgodne z międzynarodowymi, europejskimi i amerykańskimi normami emisji dla jednostek pływających objętych normami. Cała seria silników John Deere PowerTech do jednostek nowych i odnowionych jest zgodna z normami emisji Marine Tier 3 amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

  • Normy EPA Tier 3 dla jednostek zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych
  • Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach (NRMM – 97/68/WE, z późniejszymi zmianami), której normy są również uznawane przez CCNR w zakresie żeglugi po Renie
  • Dyrektywa II Unii Europejskiej dotycząca rekreacyjnych jednostek pływających (RCD II)
  • Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) — Tier II
  • Dla wybranych modeli silników dostępne są certyfikaty EIAPP (Engine International Air Pollution Prevention) wydawane przez EPA lub Amerykański Urząd Transportu Morskiego (ABS).

Silniki do regionów nieobjętych normami

Oprócz silników zgodnych z różnymi normami emisji, John Deere oferuje silniki do użytku w tych regionach świata, które nie są objęte normami.

Morskie stowarzyszenia klasyfikacyjne

John Deere oferuje pełną gamę silników morskich spełniających wymagania różnych morskich stowarzyszeń klasyfikacyjnych.

Klasy M napędu morskiego

Klasy oparte są na standardowej mocy znamionowej wg norm ISO 8665/SAE J1225 i mocy zamionowej na wale korbowym wg norm ISO 3046/SAE J1995. Definicje klas M podano w celu ułatwienia wyboru silnika najlepiej spełniającego wymogi danego zastosowania. Zaleca się kontakt z dealerem silników morskich John Deere lub dystrybutorem silników w celu potwierdzenia optymalnej klasy (mocy znamionowej) do konkretnego zastosowania.

 

Rozwiń wszystkoZwiń wszystko

Model silnika

M1

OPIS

Silnik klasy M1 (klasa mocy znamionowej) jest przeznaczony do całodobowych ciągłych zastosowań morskich przy pełnej mocy i współczynniku obciążenia1 powyżej 65%.

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

Holowniki i pchacze, trawlery/kutry do połowu ryb i krewetek oraz łodzie rybackie o kadłubie wypornościowym.

M2

OPIS

Silnik klasy M2 jest przeznaczony do zastosowań morskich o typowym wykorzystaniu 3000–5000 godzin rocznie przy współczynniku obciążenia1 do 65%. Ta klasa jest przeznaczona do zastosowań ciągłych przy pełnej mocy nie dłużej niż przez 16 godzin na dobę. Przez pozostały czas jednostka płynie z prędkością† ekonomiczną lub niższą.

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

Holowniki i pchacze bliskiego zasięgu, promy dalekiego zasięgu, duże statki pasażerskie i przybrzeżnomorskie łodzie rybackie o kadłubie wypornościowym.

M3

OPIS

Silnik klasy M3 jest przeznaczony do zastosowań morskich o typowym wykorzystaniu 2000–4000 godzin rocznie przy współczynniku obciążenia1 do 50%. Ta klasa jest przeznaczona do zastosowań przy pełnej mocy nie dłużej niż przez cztery godziny na 12 godzin pracy. Przez pozostały czas jednostka płynie z prędkością† ekonomiczną lub niższą.

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

Przybrzeżne łodzie rybackie, przybrzeżnomorskie statki zaopatrzeniowe, statki badawcze, promy bliskiego zasięgu i statki wycieczkowe.

M4

OPIS

Silnik klasy M4 jest przeznaczony do zastosowań morskich o typowym wykorzystaniu 1000–3000 godzin rocznie przy współczynniku obciążenia1 poniżej 40%. Ta klasa jest przeznaczona do zastosowań przy pełnej mocy nie dłużej niż przez godzinę na 12 godzin pracy. Przez pozostały czas jednostka płynie z prędkością† ekonomiczną lub niższą.

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

Przybrzeżne statki zaopatrzeniowe, dzierżawione łodzie rybackie, łodzie pilotowe, łodzie nurkowe i komercyjne łodzie rybackie o kadłubie ślizgaczowym.

M5

OPIS

Silnik klasy M5 jest przeznaczony do rekreacyjnych zastosowań morskich i lekkich zastosowań komercyjnych wg normy Tier 3 o typowym wykorzystaniu do 1000 godzin rocznie przy współczynniku obciążenia1 poniżej 35%. Ta klasa jest przeznaczona do zastosowań przy pełnej mocy nie dłużej niż przez 30 minut na osiem godzin pracy. Przez pozostały czas jednostka płynie z prędkością† ekonomiczną lub niższą.

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

Łodzie rekreacyjne, jednostki taktyczne marynarki wojennej i łodzie ratunkowe.

1 Współczynnik obciążenia to rzeczywista ilość paliwa spalonego w danym okresie podzielona przez zużycie paliwa przy pełnej mocy dla takiego samego okresu. Na przykład, jeśli silnik w ciągu ośmiu godzin spalił 160 l paliwa, a zużycie paliwa przy pełnej mocy wynosi 60 l na godzinę, to współczynnik obciążenia wynosi 160 l / (60 l na godzinę x 8 godzin) = 33,3%.

† Prędkość ekonomiczna to prędkość jednostki pływającej, przy której prędkość obrotowa silnika jest o ponad 200 obr./min niższa od maksymalnej osiągalnej prędkości obrotowej tego silnika.

 

Wydajność napędu

Silniki John Deere oferują efektywne połączenie czystej mocy i wysokiej trwałości. Nasz pełen asortyment silników o mocy od 60 do 559 kW (od 80 do 750 KM) pozwala wybrać właściwy silnik do każdego zastosowania — ze zwiększonym momentem obrotowym przy mniejszych prędkościach. Efekt? Silniki John Deere szybciej osiągają moc do pływania z większą prędkością przy niższych obrotach. Nasze niezawodne, zawsze gotowe do pracy silniki sprawiają, że każda jednostka pływająca doskonale radzi sobie ze sztormem, rozkołysem, pływami i prądami morskimi.

 

2 EX = zwolnienie wg MARPOL zał. VI. Dostępność zależy od kraju.

Wstęp

Niezawodne zasilanie

John Deere jest zaufanym na całym świecie dostawcą silników do napędu generatorów. Gdy potrzebne jest niezawodne zasilanie, doskonale sprawdzą się silniki John Deere o mocy od  40 do 416 kW (od 54 do 558 KM) do napędu generatorów i jako silniki pomocnicze o stałej prędkości obrotowej, które cechują się cichą pracą i niskim poziomem drgań. Chłodzone wodą kolektory wydechowe zapewniają cichą pracę bez przegrzewania. Wszystkie modele 4-cylindrowe mają wewnętrzne wały stabilizacyjne zmniejszające drgania. 

Klasy silników do napędu generatorów okrętowych

Moc znamionowa morskiego silnika generatorowego określa moc dostępną przy zmiennych współczynnikach obciążenia elektrycznego3 w zwykłych warunkach roboczych, przy nieograniczonej liczbie godzin pracy w roku, w zastosowaniach komercyjnych. Taka moc znamionowa uwzględnia 10-procentową przeciążalność i jest zgodna z normą ISO 8528 w zakresie mocy podstawowej. Średnie obciążenie dobowe nie powinno przekraczać 67% znamionowej mocy podstawowej, przy maksymalnie dwóch godzinach pracy z mocą od 100% do 110% znamionowej mocy podstawowej.

Taka moc znamionowa jest wykorzystywana w zastosowaniach pomocniczych wymagających stałej prędkości obrotowej.

 

3 Współczynnik obciążenia to rzeczywista ilość paliwa spalonego w danym okresie podzielona przez zużycie paliwa przy pełnej mocy dla takiego samego okresu. Na przykład, jeśli silnik w ciągu ośmiu godzin spalił 160 l paliwa, a zużycie paliwa przy pełnej mocy wynosi 60 l na godzinę, to współczynnik obciążenia wynosi 160 l / (60 l na godzinę x 8 godzin) = 33,3%.

4 EX = zwolnienie wg MARPOL zał. VI. Spełnia również normy emisji zanieczyszczeń EU Stage III A. Specyfikacja może ulec zmianie.

Służymy pomocą

John Deere oferuje pełną gamę niezawodnych i oszczędzających paliwo silników pomocniczych o zmiennej prędkości5, które ułatwiają spełnienie wymagań norm emisji Marine Tier 3 amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska5 oraz morskich stowarzyszeń klasyfikacyjnych. Pełną specyfikację silników można uzyskać u dealera silników morskich John Deere lub dystrybutora silników. Aby znaleźć dealera serwisowego w swojej okolicy, zaloguj się na stronie JohnDeere.com/Dealer.

Suche lub mokre kolektory wydechowe

Silniki John Deere PowerTech z chłodnicą i suchym kolektorem wydechowym (modele TF i HF) są przeznaczone do napędu okrętowych urządzeń pomocniczych, takich jak pompy, wciągarki, dźwignice pokładowe i układy hydrauliczne. Spełnienie wymagań normy EPA Marine Tier 3 za pomocą silników o pojemności skokowej od 4,5 do 13,5 l i mocy znamionowej od 74 do 448 kW (od 99 do 600 KM) nigdy nie było łatwiejsze. Silniki morskie John Deere PowerTech z chłodnicą i mokrym kolektorem wydechowym (modele HFM) są przeznaczone do niezawodnego generowania zasilania pomocniczego na statkach pełnomorskich i w innych zastosowaniach wymagających homologacji typu morskich stowarzyszeń klasyfikacyjnych. Te silniki o mocy znamionowej od 242 do 373 kW (od 325 do 500 KM) są zawsze gotowe do pracy.

 

5 Dostępność zależy od kraju. Specyfikacja może ulec zmianie.

6 EX = zwolnienie wg MARPOL zał. VI. Specyfikacja może ulec zmianie. Zgodność z normą Marine EU Stage V. †Zgodność z chińską normą Stage I.